Overstappen met toestemming of een machtiging van jouw vorige verzekeraar

Wil je overstappen naar het Zorgcollectief FNV/Menzis en heb je een geldende machtiging van je vorige zorgverzekeraar? In dat geval nemen wij de machtiging over; je hoeft dus geen nieuwe aan te vragen. Het overnemen geldt voor de volgende vergoedingen:

  • Hulpmiddelen, geneesmiddelen of een behandeling
    Je krijgt de hulpmiddelen, geneesmiddelen of een behandeling, vergoed tot de einddatum van de machtiging. De verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing op jouw vergoeding.
     
  • PGB verpleging en verzorging
    Maak je gebruik van een PGB verpleging en verzorging? Dan heb je een akkoordverklaring van jouw huidige verzekeraar. Bewaar deze akkoordverklaring goed, want wanneer je overstapt heb je deze nodig. Je krijgt bij het overstappen gewoon jouw PGB verpleging en verzorging vergoed tot de einddatum van de akkoordverklaring. Het vermelde aantal uren voor verpleging of verzorging blijft gelijk. Wel kan de hoogte van de vergoeding voor deze uren afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. Kijk voor meer informatie in het Verzekeringsreglement.