Voor alle aanvullende tandverzekeringen binnen Menzis geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar van 80% van alle verleende mondzorg. De periodieke controle wordt altijd voor 100% vergoed vanuit de aanvullende tandverzekeringen.

Heb je een tandverzekering, dan wil je natuurlijk weten waar je qua kosten aan toe bent. Welke kosten voor de tandarts worden vergoed, hangt af van het pakket dat je hebt gekozen.

Maximale vergoedingen per kalenderjaar

 • FNV TandZorg 1 - 80% vergoeding tot een maximum van € 250
 • FNV TandZorg 2 - 80% vergoeding tot een maximum van € 500
 • FNV TandZorg 3 - 80% vergoeding tot een maximum van € 750
 • FNV TandZorg 4 - 80% vergoeding tot een maximum van € 1.000
 • FNV PrimaZorg -  80% vergoeding tot een maximum van € 350
 • FNV Budgetzorg* - 80% vergoeding tot een maximum van € 250

uitsluitend voor huidige verzekerden

Voor alle pakketten geldt dat 80% van de kosten, tot het jaarmaximum, worden vergoed. Dus 20% van de kosten zijn voor jouw eigen rekening. Met uitzondering van de kosten voor het consult, deze worden voor 100% vergoed.

Hoe declareert jouw tandarts?

Als gevolg van deze wijziging heeft jouw tandarts de keuze op welke wijze hij de kosten voor de verleende mondzorg declareert:

1. Je tandarts splitst de nota in twee delen:

 • 80% wordt rechtstreeks bij Menzis gedeclareerd en 20% wordt bij jou als verzekerde gedeclareerd;
 • je hoeft dan geen declaratie naar Menzis te sturen, omdat je jouw deel van de nota rechtstreeks aan de tandarts hebt betaald. Mocht je de maximale vergoeding per kalenderjaar al hebben bereikt, dan brengt Menzis de kosten die aan jouw tandarts worden betaald nog bij jou in rekening.

2. Je tandarts stuurt een nota naar jou als verzekerde:

 • je bent dan het gehele notabedrag van de nota aan jouw tandarts verschuldigd;
 • je declareert de nota bij Menzis, waarna je 80% van het notabedrag op jouw rekening gestort krijgt, tenzij je de maximale vergoeding per kalenderjaar al hebt bereikt.

3. Je tandarts declareert de gehele nota bij Menzis:

 • Als je de maximale vergoeding van het kalenderjaar nog niet hebt bereikt, wordt 20% van het notabedrag door Menzis bij jou in rekening gebracht en 80% wordt door Menzis aan jouw tandarts voldaan.