Je bent verplicht om wijzigingen die gevolgen hebben voor je Persoonsgebonden Budget (PGB) door te geven aan het Zorgkantoor. Het gaat dan bijvoorbeeld over een wijziging in je woonadres, een stopzetting van je budget als gevolg van opname in een ziekenhuis of andere instelling, vakantie langer dan zes weken in het buitenland en een wijziging van ondersteuner.

Deze wijziging(en) kun je doorgeven met behulp van het Wijzigingsformulier Zvw-pgb. Je ontvangt bij elke verleningsbeschikking een voorgedrukt wijzigingsformulier. Heb je geen voorgedrukt formulier meer, download dan onderstaand wijzigingsformulier in pdf-formaat.

Wijzigingsformulier Zvw-pgb

Kijk voor meer informatie over het PGB in het Verzekeringsreglement