Elk jaar bepaalt het kabinet welke zorg wordt vergoed uit de Basisverzekering. Deze wijzigingen zijn in alle Basisverzekeringen en bij alle zorgverzekeraars gelijk. We zetten ze voor je op een rijtje.

Hieronder vind je het overzicht van de wijzigingen in de Basisverzekering in 2017.

Wijzigingen eigen risico

Het wordt bij Menzis mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Dit geldt natuurlijk ook voor verzekerden van het Zorgcollectief FNV/Menzis

Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2017 worden bij 'etalagebenen' (perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine) maximaal 37 behandelingen (gesuperviseerde oefentherapie) gedurende maximaal 12 maanden uit de Basisverzekering vergoed.

Vanaf 1 januari 2017 hebben jongeren onder de 18 jaar voor fysiotherapie of oefentherapie geen verwijzing meer nodig bij de tweede behandelreeks van 9 behandelingen.

Huisartsenzorg

Eerstelijnsverblijf: kun je wegens medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan kun je met een medische indicatie van de huisarts in een eerstelijnsverblijf worden opgenomen. Het verblijf in een eerstelijnsverblijf wordt vanaf 1 januari 2017 vergoed vanuit de Basisverzekering.

Plastische chirurgie

De vergoeding voor plastische chirurgie wordt uitgebreid.

  • Je krijgt een bovenlidoogcorrectie vergoed als de verlamming of verslapping van de bovenoogleden een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft.
  • Borstprotheses (bij het ontbreken van borstvorming) bij vrouwen en bij man-vrouw-transgenders worden vergoed vanuit de Basisverzekering.
  • Besnijdenis (circumcisie) wordt vergoed, als dit medisch noodzakelijk is.

Bij Menzis hoef je hier geen machtiging voor te vragen.

Kraamzorg

De eigen bijdrage voor kraamzorg is in 2017 € 4,30 per uur (was € 4,20).

Verloskundige zorg

Beval je in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie daarvoor? Dan betaal je daarvoor een wettelijke eigen bijdrage van € 34 per opnamedag ( 17 voor de moeder en € 17 voor het kind, dit was voor beide € 16,50). Rekent het ziekenhuis een bedrag dat hoger is dan € 242 per dag (€ 121 voor de moeder en € 121 voor het kind, dit was voor beide € 119)? Dan betaal je naast die € 34 ook het bedrag dat boven de € 242 per dag uitkomt.

Tandheelkunde

Fronttandvervanging
De vergoeding voor fronttandvervanging gaat naar 23 jaar (was 18 jaar). Het gaat om de vergoedingen van een implantaat of kroon als een snij- of hoektand niet is aangelegd of bij een ongeval verloren is gegaan. Dat ongeval moet dan wel voor je 18e zijn gebeurd.

Protheses
Het bedrag voor een volledig uitneembare prothese voor de boven- en onderkaak waarvoor je vooraf toestemming aan Menzis meot vragen, is verhoogd naar € 700 (was € 650).

Heb je een naturapolis Basis? Dan verandert de vergoeding voor volledige protheses en implantaten. Ga je voor volledige protheses, volledige protheses op implantaten of implantaten naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vergoeden wij 75% van de rekening, tot maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Vanaf 1 januari 2017 kun je voor implantaten die verband houden met de plaatsing voor een volledige prothese in de bovenkaak naar een implantoloog die door de NVOI is erkend of een daarvoor gecontracteerde zorgaanbieder. Je vindt deze op nvoi.nl/erkende-implantologen en in de Menzis Zorgvinder.

Eigen bijdrage voor gebitsprotheses
De wettelijke eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprotheses wijzigt per 1 januari 2017. De eigen bijdrage voor de onderkaak wordt 10& van de totale kosten (was € 125). De eigen bijdrage voor reparatie en rebasen van gebitsprotheses en implantaat gedragen gebitsprotheses wordt 10% (was 0%).

IVF of ICSI

Ga je voor een IVF- of ICSI-behandeling naar een zorgaanbieder zonder contract met Menzis? Dan heb je vooraf toestemming van Menzis nodig.

GGZ

Je kunt naar een GGZ-zorgaanbieder die beschikt over een kwaliteitsstatuut, naar voorbeeld van het modelkwaliteitsstatuut GGZ van het Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de GGZ-zorgaanbieder voor jou heeft geregeld over kwaliteit en verantwoording. Als de GGZ-zorgaanbieder waar jij naartoe gaat geen kwaliteitsstatuut heeft, komt de verleende zorg niet voor vergoeding in aanmerking.

Alle door Menzis gecontracteerde zorgaanieder hebben een kwaliteitsstatuut. Deze aanbieders staan in de Menzis Zorgvinder. Als je naar een neit-gecontracteerde aanbieder gaat, controleer dan voorafgaand aan de behandeling of deze aanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden.

Verpleging en verzorging - PGB

De regels voor het PGB veranderen per 1 januari 2017. Kijk voor meer informatie in het Verzekeringsreglement .

Hulpmiddelen

Voor sommige hulpmiddelen wijzigt de eigen bijdrage of de maximale vergoeding:

  • Allergeenvrije schoenen € 135 (was € 136,50)
  • Orthopedische schoenen € 135 (was € 136,50) en € 67,50 (was € 68,50)
  • Pruiken € 419,50 (was € 418,50)

Ziekenvervoer

De eigen bijdrage is € 100 (was  € 98). Voor eigen vervoer geldt bovendien een maximale vergoeding van € 0,28 per kilometer (was € 0,30).

Voorwaardelijke toelating

Sommige vormen van zorg zijn voorwaardelijk toegelaten tot de Basisverzekering. Het gaat dan om zorg waarvan de effectiviteit niet of nog niet bewezen is. In het Verzekeringsreglement staat om welke vormen van zorg het gaat.

Als de overheid gedurende het jaar wijzigingen doorvoert in de vergoedingen van de Basisverzekering, worden deze vermeld op fnvmenzis.nl/basisverzekering. Wijzigingen en andere actuele informatie staan ook in onze nieuwsbrieven. Zorg ervoor dat we je e-mailadres hebben, dan ontvang je de nieuwsbrief automatisch in de mail.Je kunt je e-mailadres én, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, je FNV-lidmaatschapsnummer via deze link doorgeven.