Werkstress verhoogt de kans op een hartinfarct met 23%. Vooral mensen die geen invloed kunnen uitoefenen op de werkdruk lopen een hoog risico.

Dat blijkt uit een onderzoek van 13 Europese onderzoeken naar werkstress.

"Mensen die het risico van werkstress bagatelliseren, zijn doorgaans degenen die hun werkdruk kunnen beïnvloeden; meestal hoger opgeleiden", zegt FNV-beleidsmedewerker Wim van Veelen. "Die hebben dus makkelijk praten. Maar als je in een fabriek werkt, in de keuken van McDonald’s of op een administratiekantoor waar je de hele dag moet razen achter een computer, word je voortdurend opgejaagd, zonder dat je het wat rustiger aan kunt doen."

Ongezonde levensstijl

Daar komt bij dat werkstress leidt tot een ongezonde levensstijl. "Als je ’s avonds doodmoe thuiskomt zul je eerder de hele avond op de bank gaan liggen met snacks en fastfood, laat staan dat je nog even gaat sporten. En het leidt ook tot slechte nachtrust, en dus oververmoeidheid. Dat kan weer leiden tot problemen op het werk en dus tot nog meer stress. Een vicieuze cirkel," aldus Van Veelen.

Voorkom werkstress, pak je pauze

Het is dus van groot belang dat in cao’s voldoende pauzes worden afgesproken. Voldoende afwisseling in je werk en zelf invloed hebben op hoe je je werk doet is ook erg belangrijk. Juist daardoor voel je je betrokken bij je werk en is het geen last, maar iets dat voldoening geeft.