Bij één op de drie mensen die zich ziek melden is de oorzaak stress. Structureel te hoge werkdruk zorgt voor grotere vermoeidheid en meer behoefte om uit te rusten.

Ervaar jij ook stress op je werk? Doe dan de FNV Sneltest Werkdruk! De FNV Sneltest Werkdruk geeft je een beeld van jouw werkdruk en herstelbehoefte, en geeft indien nodig een persoonlijk advies.

Stress als politiek thema

Werkstress is ook in de politiek een serieus thema. Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde een plan van aanpak voor de komende vier jaar om werkstress te bestrijden.

Werkstress heeft tal van oorzaken, schrijft Asscher aan de Tweede Kamer. Werknemers ervaren hoge werkdruk, maar ook discriminatie, geweld, pesterijen, seksuele intimidatie en geweld op de werkvloer. Spanningen kunnen ook ontstaan omdat een werknemer de zorg voor een ziek gezinslid moeilijk kan combineren met het werk. Of de nasleep van een sterfgeval kan de balans tussen werk en privé verstoren. Met name flexwerkers en mantelzorgers ervaren stress.

In 2012 waren er 2,1 miljoen werknemers die meldden dat ze geregeld onder hoge tijdsdruk moeten werken. Ruim 1 miljoen werknemers hebben te maken of te maken gehad met ongewenst gedrag van collega's. Circa 100.000 werknemers zeggen dat ze systematisch worden gepest.

Cultuuromslag nodig bij werkgevers én werknemers

Volgens de minister is er een cultuuromslag nodig in bedrijven, zowel bij werkgevers als bij werknemers. Hierin is het belangrijk dat medewerkers tijdig aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of spanning ervaren. Ook moeten leidinggevenden de kennis en de middelen hebben om hier iets aan te doen. Asscher zegt met zijn programma in de eerste plaats het taboe over het onderwerp te willen doorbreken. Daarnaast wil hij werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Minister Asscher wil bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Verder wil de minister stimuleren dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd.

Bron: fnv.nl/themas/Veilig_en_gezond_werken/werkdruk/nieuws/981397-werkstress-bij-flexwerkers-en-mantelzorgers/