Mensen met een psychische aandoening die willen en kunnen werken, lopen vaak tegen vooroordelen aan of durven hun klachten niet bespreekbaar te maken. Jammer, want in overleg is veel mogelijk.

Als je milde psychische klachten hebt, kan je vaak - met extra ondersteuning en enkele aanpassingen - prima meedraaien in het arbeidsproces. Dit werkt zelfs positief; werk biedt structuur, een inkomen en sociale contacten. Het blijkt echter moeilijk om aan werk te komen. Enerzijds omdat er veel vooroordelen zijn jegens mensen met een psychische aandoening. Anderzijds omdat werkgevers huiverig zijn voor eventuele extra kosten die begeleiding en aanpassingen met zich meebrengen. Ook vrezen ze verzuim door psychische klachten. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van passend werk een rol.

Praat erover

Uit angst voor onbegrip en uitsluiting vertellen veel werknemers niet dat ze een psychische aandoening hebben. Liever lopen ze de hele dag op hun tenen, wat hun gezondheid en productiviteit niet ten goede komt. Dat is jammer, want een goed gesprek klaart de lucht. Er ontstaat begrip en samen kan worden bekeken of er aanpassingen mogelijk zijn aan het takenpakket, de werktijden of de werkplek. De werknemer hoeft zijn energie niet meer in het verbergen van zijn klachten te steken, maar kan deze kwijt in zijn werk. Hierdoor wordt hij een stuk productiever en het werk een stuk leuker.

Zorgen? Vraag om hulp

Het is goed om te bedenken dat iedereen psychische klachten kan krijgen. Een depressie, angststoornis of verslaving komt vaker voor dan je denkt. Heb je psychische klachten, vraag dan hulp. Als verzekerde van het Zorgcollectief FNV/Menzis kan je exclusief terecht bij de onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts. Een bezoek aan deze arts is gratis voor verzekerden van het Zorgcollectief FNV/Menzis. Het is bovendien geheel vertrouwelijk.

Meer over de Werk & Gezondheid Arts

Meer over werk en (het voorkomen van) psychische klachten