Bij één op de drie mensen die arbeidsongeschikt raakt, spelen psychische klachten een rol. Deze klachten kunnen ontstaan door werkdruk of een conflict op het werk.

Ook privéomstandigheden kunnen hierbij een rol spelen. Herken je dit? Neem dan eens een kijkje op het online portaal Menz en Geest. Hier biedt Menzis informatie, zelftests en zelfhulp voor mensen met beginnende of lichte psychische klachten. Zo kun je zelf in een vroeg stadium je klachten verkennen en aanpakken. En kan (langdurige) uitval worden voorkomen.

Informatie en zelftest over psychische klachten

Het portaal Menz en Geest speelt in op de behoefte van mensen aan informatie en meer zelfregie in de zorg. Op het portaal staat informatie over allerlei psychische klachten en aandoeningen. Een zelftest geeft inzicht in de ernst van de klachten: gering, mild of ernstig. Afhankelijk van de zwaarte volgt een advies. Ook kun je aan de slag met psycho-educatie en zelfhulpcursussen. Al deze instrumenten zijn gratis, anoniem bruikbaar en toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen die niet bij Menzis verzekerd zijn. Menz en Geest biedt hiermee de mogelijkheid om eerst zelf de klachten beter te verkennen en aan te pakken. Zo kan je uitval en inzet van professionele hulp wellicht voorkomen.

Overzicht in zorgaanbieders en vergoedingen

Daarnaast helpt Menz en Geest om snel de weg te vinden in het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg en de vergoedingen die voor deze zorg gelden. Op het portaal staat het zorgaanbod overzichtelijk weergegeven, met daarbij informatie over hoe je van dat aanbod gebruik kunnen maken. Snel toegang tot de zorg betekent ook weer snel herstel.

Neem een kijkje op menzis.nl/MenzenGeest. Het portaal is voor iedereen vrij en gratis beschikbaar.