Dagelijks staan bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan lawaai, soms met gehoorschade tot gevolg. De Inspectie SZW controleert regelmatig het geluid op bouwplaatsen.

Gehoorschade is onder bouwvakkers een beroepsziekte die hoog scoort. Gehoorschade is niet te genezen. Voorkomen is dan ook het beste.

Gehoorschade door lawaaioverlast

Uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Volandis blijkt dat 40% van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld.

In 2014 werden bij het NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 2.490 meldingen van gehoorschade gedaan. Ruim 86% daarvan (2147) kwam van de sector bouwnijverheid. Ook uit de brede risicoanalyse van de Inspectie SZW blijkt dat risico op gehoorschade hoog scoort.

Gericht controleren

De Inspectie SZW gaat de komende maanden gericht controleren op te veel geluid op de werkplek. De Inspectie wil hiermee bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade en bouwvakkers meer bewust maken van de gevolgen van lawaai op de werkplaats. Immers, dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan vaak hoge lawaaibronnen.

De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Zo zal de Inspectie, als de blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) en er geen gehoorbescherming wordt gedragen, het werk stilleggen en een boeterapport opmaken. Ook als het bedrijf al eerder is gewaarschuwd voor geluidslawaai zal de Inspectie een boeterapport opmaken.

Onveilig werken door slecht horen

Slechthorendheid kan de oorzaak zijn dat informatie op de bouwplaats niet of maar gedeeltelijk wordt gehoord, wat risicovolle situaties tot gevolg kan hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het niet horen van een waarschuwing- of instructiesignaal van een collega. Of aan het niet tijdig horen van alarmsystemen zoals het alarmsignaal van een achteruitrijdende vrachtauto. Naast gezondheidschade is er ook de negatieve invloed op sociale aspecten in contacten met anderen.

Voorkom gehoorschade

Werkgevers en werknemers kunnen zelf maatregelen nemen om gehoorschade te voorkomen. Zoals onder meer het dragen van goede gehoorbescherming, het aanschaffen van geluidarme bouwmachines, omkasten van geluidbronnen of het markeren van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn.

Veiligheidsregels

Werkgevers en moeten maatregelen nemen om gehoorschade bij hun werknemers te voorkomen. Denk hierbij aan het aanschaffen van geluidarme bouwmachines, omkasten van geluidbronnen, het markeren van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn en natuurlijk het verstrekken van goed werkende gehoorbescherming.

Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om zich te houden aan de veiligheidsregels binnen het bedrijf en te allen tijde de door de werkgever verstrekte gehoorbescherming te gebruiken op werkplekken waar veel lawaai is.

Meer over lawaai op het werk

Wil je meer weten over (de gevolgen van) lawaai op het werk? Lees dan ons artikel met tips voor het beschermen van je oren of kijk op de website van de FNV voor informatie over veilig en gezond werken met lawaai. Daar vind je tevens het standpunt van de FNV over dit thema.Je kunt ook van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 bellen met de Arbotelefoon van FNV, 030 - 273 87 38,  met vragen over werken met lawaai.

Om zelf het geluidsniveau op je werk te kunnen meten, kunt je de gratis FNV Decibelmeter downloaden.

bron: Inspectie SZW, FNV