Meer dan de helft van de Europese bevolking leeft en/of werkt in een lawaaiige omgeving. Lawaai op het werk brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 

Lawaai of geluidsoverlast is schadelijk voor de gezondheid en vergroot het risico op bedrijfsongevallen. Ongeveer 7 procent van de Nederlandse werkenden heeft te maken met schadelijk geluid op het werk. Dat zijn een half miljoen mensen. Te lange blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorschade, maar ook andere klachten zoals stress, vermoeidheid en hoge bloeddruk. Het gebruik van adequate gehoorbescherming is heel eenvoudig en kan ernstige beschadigingen voorkomen, zoals slechthorendheid en lawaaidoofheid.

Gehoorschade door lawaai

Gehoorschade als gevolg van continu te veel herrie op het werk is een van de meest gemelde beroepsziekten in Nederland. Bij sterke geluiden trilt het trommelvlies sterk. Via de middenoorbeentjes wordt in de vloeistof in het slakkenhuis ook een sterke trilling opgewekt. De zintuighaartjes worden door de trillingen tegen het dekmembraan gewreven en daarbij sterk vervormd. De vervorming kan zo groot zijn dat de zintuighaartjes het begeven. Het gehoor is dan beschadigd. Als je gehoorbeschadiging hebt, merk je dit vaak pas achteraf. Het is een sluipende ziekte die pas na jaren merkbaar is. Het horen van fluit-, piep- of bromtonen kan een kenmerk van gehoorschade zijn.

Hoeveel decibel is schadelijk

Is er op jouw werk teveel herrie? Dit kan je heel eenvoudig zelf vaststellen. Als je op 1 meter afstand niet op een normale toon met iemand kunt praten, is er te veel lawaai. Of de herrie schadelijk is voor je oren, hangt af van het volume en de tijdsduur. In de Arbowet is de risicogrens vastgesteld vanaf 80 dB. Boven 80 dB is je werkgever verplicht om gehoorbescherming te geven. Boven 85 dB moet je werkgever meer structurele maatregelen nemen. En in arbocatalogi zijn soms strengere normen afgesproken. Wil jij weten aan welk geluidsniveau jij op jouw werk wordt blootgesteld? Download dan de decibelmeter app.

Wist je dit over geluid?

  • Het geluid van een cirkelzaag is net zo hard als het geluid van een laagvliegend vliegtuig;
  • Met 5 minuten lang een gat boren in een betonmuur loop je al risico op gehoorschade.