Als je zwanger bent, denk je niet meteen na over wat je zorgverzekering vergoedt. Maar het is wel handig om te weten waar je aan toe bent als het gaat om zorg en kosten rondom zwangerschap, geboorte en kraamperiode.

Ben je zwanger? Vanuit de Basisverzekering krijg je het onderstaande vergoed voor verloskundige zorg en de bevalling.

Vóór de bevalling:

 • Zorg van je verloskundige of medisch specialist (die laatste alleen op medische indicatie).
 • Prenatale screening: de prenatale screening bestaat uit counseling (voorlichting, advies), de termijnecho (om de zwangerschapsduur te bepalen) en het structureel echoscopisch onderzoek in het 2e trimester (de '20 weken-echo').
 • Overige echo's: alleen wanneer er sprake is van een medische indicatie.
 • De combinatietest (nekplooimeting), als je een medische indicatie hebt.
 • De niet-invasieve prenatale test (NIPT), als uit de combinatietest een verhoogd risico blijkt;
 • Invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie), als je een medische indicatie of positieve uitslag op de combinatietest of NIPT hebt.

Let op: vanaf 1 april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen de NIPT laten uitvoeren. DIt wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Er geldt een eigen bijdrage van € 175. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest, die nu ook voor eigen rekening komt.

Tijdens de bevalling:

 • Zorg van je verloskundige (thuis of in het ziekenhuis) of medisch specialist (in het ziekenhuis).
 • Heb je een medische indicatie? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • Heb je geen medische indicatie, maar mag je niet thuis bevallen omdat je te ver van een ziekenhuis woont? Ook dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • Heb je geen medische indicatie? Dan krijg je € 205 vergoed als je bevalt in het ziekenhuis of in een geboortecentrum. Je betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 504 (afhankelijk van de kosten die het ziekenhuis rekent voor een bevalling). Het kan zijn dat er uit je aanvullende verzekering een vergoeding is voor deze eigen bijdrage.

Na de bevalling:

 • Zorg van je verloskundige of medisch specialist.
 • Bij een vroeggeboorte mag de moeder tot 28 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijven. Houd er rekening mee dat deze kosten onder het eigen risico vallen.
 • Je hebt recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat je bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg je krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Er geldt een eigen bijdrage van € 4,30 per uur voor kraamzorg thuis.

Menzis heeft overeenkomsten gesloten met kraamzorginstanties. In de Zorgvinder vind je een overzicht van de gecontracteerde kraamzorginstanties. Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijg je de kosten vergoed tot een maximumbedrag. Deze gemaximaliseerde kosten vind je in dit overzicht

Beval je in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie daarvoor? Dan betaal je daarvoor een wettelijke eigen bijdrage van € 34 per opnamedag (€ 17 voor de moeder en € 17 voor het kind). Rekent het ziekenhuis een bedrag dat hoger is dan € 242 per dag (€ 121 voor de moeder en € 121 voor het kind)? Dan betaal je naast die € 34 ook het bedrag dat boven de € 242 per dag uitkomt.

Niet alle kosten worden gedekt door je Basisverzekering. Daarvoor kun je je aanvullend verzekeren.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering

Bepaalde kosten worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Zoals de eigen bijdrage die je moet betalen voor de verloskamer als je zonder medische indicatie in een het ziekenhuis wilt bevallen. De verplichte eigen bijdrage voor je kraamhulp (€ 4,30 per uur) kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Ook advies van een lactatiedeskundige wordt tot een bepaald bedrag vergoed. Op welke vergoedingen je recht hebt, hangt af van je verzekering. Klik op jouw aanvullende verzekering om te zien wat je vergoed krijgt.

FNV PrimaZorg heeft geen vergoeding voor zaken die met zwangerschap samenhangen. Ben je zwanger en aanvullend verzekerd via FNV PrimaZorg? Dan mag je tijdens je zwangerschap tot uiterlijk 1 april overstappen naar de aanvullende verzekering FNV Zorg 2 en de aanvullende tandverzekering FNV TandZorg 1. Neem hiervoor contact op met de FNV/Menzis Klantenservice op 088 - 222 44 44. Na 1 april mag je per 1 januari van het volgende jaar overstappen naar FNV Zorg 2 en de aanvullende tandverzekering FNV TandZorg 1.

Leuke extra’s

Ben je zwanger en verzekerd bij het FNV/Menzis Zorgcollectief? Dan mag je een gratis medisch kraampakket aanvragen! Dat kan met dit formulier.

Voor werkende aanstaande moeders is er de Werk & Zwangerschap app van de FNV. Hierin vind je informatie over veilig werken tijdens je zwangerschap, ziekte tijdens en na je zwangerschap, en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als je je uitgerekende datum invoert, ontvang je regelmatig een nieuwsbrief. Je kunt de app gratis downloaden.

Meer over zwangerschap en werk

Wil je meer weten over zwangerschap en werk? Lees dan ook de andere artikelen die we hierover hebben gepubliceerd.