Volgens de International Labour Organisation sterven per jaar 2,34 miljoen werknemers door ongelukken en arbeidsgerelateerde ziekten. In Nederland sterven jaarlijks 2.500 werknemers door een beroepsziekte of bedrijfsongeval (bron: FNV).

Nieuwe risico’s op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde in maart 2016 zijn verslag van de Europese bedrijvenenquête over nieuwe risico’s op het werk. Hiervoor werden werknemers van bijna 50.000 organisaties uit 36 Europese landen ondervraagd. De hoofdonderwerpen waren het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk, met bijzondere aandacht voor psychosociale risico’s en medezeggenschap van werknemers op het gebied van veilig werken.

Psychosociale risico’s

Psychosociale risico’s zijn zaken die een negatief effect kunnen hebben op de medewerkers. Het omgaan met lastige klanten, patiënten, leerlingen enz. staat met stip op één. Tijdsdruk staat op de tweede plaats. Uit het onderzoek bleek dat slechts 33% van de deelnemende organisaties een actieplan ter bestrijding van werkgerelateerde stress heeft.

Medezeggenschap

Uit het onderzoek bleek ook dat het belangrijk is dat medewerkers kunnen meepraten over een veilige en gezonde werkomgeving. Van de organisaties waar de medewerkers inspraak hebben, voert 85% risicobeoordelingen uit. Bij bedrijven waar medewerkers niet betrokken zijn bij de veiligheid en gezondheid op het werk, voert slechts 64% risicobeoordelingen uit. Zorg dus dat je gehoord wordt.

Wat kun je zelf doen?

Zie jij risico’s voor de veiligheid of je gezondheid op jouw werk? Breng ze onder de aandacht van je collega’s en je manager, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Ben je lid van de FNV en verzekerd bij het Zorgcollectief FNV/Menzis? Dan kun je bij stress of lichamelijke klachten door je werk gratis een afspraak maken met de Werk & Gezondheid Arts.

De Werk & Gezondheid Arts

De Werk & Gezondheid Arts ondersteunt FNV-leden die last hebben van werkgerelateerde gezondheidsklachten preventief met als doel uitval of ziekte te voorkomen. Een afspraak met de Werk & Gezondheid Arts is volstrekt vertrouwelijk. Hij of zij adviseert op welke manier je klachten kunnen worden verlicht of verholpen, en kan je ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Of bij werkgerelateerde zaken naar de Individuele Belangen Behartiging van de FNV.  

Meer over veilig en gezond werken

Wil je meer weten over veilig en gezond werken? Lees dan ook de andere artikelen die we hierover hebben gepubliceerd.