In Nederland gebeuren elk jaar duizenden incidenten en ongevallen met vorkheftrucks. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt al enige jaren op vijf per jaar.

Elk jaar melden zich 1.700 slachtoffers op de spoedeisende hulp na een ongeval met een heftruck. Ongevallen met heftrucks komen op de vierde plaats van oorzaken van ongevallen op de werkvloer. Reden genoeg dus om volop aandacht te hebben voor de veiligheid!

Veilig op de heftruck

 • Ongevallen gebeuren vaak bij 'even snel'-werk: laat je niet opjagen;
 • Werk ontspannen en geconcentreerd, niet gestrest en gehaast;
 • Controleer de vorkheftruck vanuit de gedachte dat er ernstige mankementen kunnen optreden;
 • Beschouw incidenten en bijna-ongevallen die maar net goed aflopen als duidelijke waarschuwingen;
 • Zorg dat de loopgebieden en vorkheftruckwegen zoveel mogelijk gescheiden zijn;
 • Rijd niet met geheven last (het kantelpunt is dan hoog, met name in bochten);
 • Rijd niet met een instabiele last (neem de tijd om de last vast te zetten);
 • Rijd een helling hetzij beladen, hetzij onbeladen altijd achteruit af;
 • Rijd extra langzaam en voorzichtig bij blinde hoeken en rijd achteruit als de last het zicht belemmert;
 • Let op bij laaddocks: er is weinig zicht, communicatie met anderen en toezicht is noodzakelijk;
 • Het is streng verboden personen (op de lepels) te laten meerijden of te heffen;
 • Houd je ledematen binnen de stijlen van de cabine. 


(Uit: VTL/Caterpillar video 'de zeven doodzonden' )

Meer informatie

Op de website van de FNV vind je meer informatie over veilig werken met de heftruck, zoals checklists, rapporten en brochures.