Zo’n 600.000 werknemers in Nederland hebben tijdens hun werk regelmatig last van lichaamstrillingen. Hierdoor kan ernstige gezondheidsschade ontstaan. Bij veel mensen is dat nog niet bekend, daarom vind je in dit artikel meer informatie.

Wat zijn lichaamstrillingen

Lichaamstrillingen zijn trillingen die door voertuigen of de grond worden doorgegeven aan het lichaam. Vaak is dit in een zittende houding, denk aan bestuurders van voertuigen als bussen, vrachtwagens en vorkheftrucks. Soms is het in een staande houding en vindt de blootstelling via de voeten plaats. Denk hierbij aan het staan op de zogenaamde triltafels in de betonindustrie of op vloeren die meetrillen door zware machines.

Rugklachten

Veel mensen weten wel dat je rugklachten kunt krijgen door te zwaar tillen. Dat je ook rugklachten kunt krijgen door trillen is bij veel mensen nog onbekend.

Richtlijn

De Nederlandse vereniging van bedrijfsartsen heeft een richtlijn ontwikkeld met betrekking tot lichaamstrillingen en gezondheidsklachten. Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) hield op 17 februari een symposium met specialisten en slachtoffers over hoe deze richtlijn het beste toegepast kan worden.

Doelstellingen van de richtlijn

De specifieke doelstellingen van de richtlijn die tijdens het symposium werden besproken, zijn:

  • duidelijkheid bieden wanneer en hoe risico’s door trillingen in werksituaties extra aandacht verdienen en
  • aanbevelingen te geven voor oplossingen die een bijdrage leveren aan preventie van het risico op rugklachten door trillingen.

Verhalen van slachtoffers

Naast specialisten deden ook slachtoffers hun verhaal. Onder andere een buschauffeur die betrokken was bij de kleine busjes waarvoor BBZ in 2011 Connexxion aansprakelijk heeft gesteld. En een persmachinist die in een fabriek werkte waar bakstenen werden geproduceerd. Een derde slachtoffer, een betonstorter die door zwaar en onveilig werk volledig arbeidsongeschikt is geraakt, kon door zijn rugklachten niet komen. Zijn verhaal heeft in het FNV magazine gestaan.

Het symposium werd afgesloten door een TNO-deskundige. Hij vertelde dat wanneer je de belasting door trillingen en schokken wilt aanpakken, je niet alleen moet kijken naar de ondergrond, de snelheid waarmee je rijdt en de vering en demping van het voertuig en de stoel. Je moet daarnaast ook kijken naar de factoren die de uiteindelijke belasting bepalen, zoals houding, gedrag (waarom rijdt iemand zo snel), tijd en de organisatie van de werkzaamheden (denk aan taakroulatie, pauzes enzovoorts). Het totaalplaatje is dus belangrijk. Je kunt wel zeggen dat er langzaam gereden moet worden, maar wanneer je door een krappe routeplanning gedwongen wordt om snel te rijden, dan werkt een advies tot langzaam rijden niet.

Meer informatie

Bekijk de uitzending van Hart van Nederland van 17 februari 2015 over dit onderwerp.
Lees meer over de richtlijn lichaamstrillingen en gezondheidsklachten.