Pesten is een vorm van ongewenst gedrag op het werk. Het kan in verschillende gradaties voorkomen. Van roddelen en pesterijen tot aan discriminatie en agressie. Het probleem is dat medewerkers zich niet altijd bewust zijn dat hun gedrag onder pesten valt. Vaak wordt het afgedaan als een geintje.  

Pestgedrag herkennen

Natuurlijk is een geintje op zijn tijd niet erg. Alleen wanneer het steeds bij dezelfde collega gebeurt, wordt de situatie anders. Hoe herken je het verschil tussen een 'geintje' en pestgedrag?

 • Bij pesten is het slachtoffer niet in staat zich te verweren. De pester of het groepje pesters heeft meer macht dan het slachtoffer.
 • Pesten gebeurt meestal door één persoon (dat kan ook een leidinggevende zijn) of door een klein groepje waarbij één iemand het voortouw neemt. En kleine groepjes kunnen steeds groter worden, als de druk om mee te doen ook groter wordt.
 • Slachtoffers van pesten zijn vaak mensen die op een of andere manier een kenmerk hebben dat ze onderscheidt van de algemene kenmerken in de groep. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een andere aanstelling (denk aan de uitzendkracht die de bedrijfsgewoontes niet kent), een andere huidskleur of een andere levensopvatting.
 • Slachtoffers van pesten hoeven niet per se op te vallen door iets afwijkends. Het kunnen ook mensen zijn die niet geleerd hebben om voor zichzelf op te komen en erg afhankelijk zijn van wat anderen van hen denken.

Soorten pesten en intimidatie

Er zijn oneindig veel soorten van ongewenst gedrag mogelijk. Hieronder de negen meest voorkomende soorten:

 • Sociaal isoleren: iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten;
 • Iemand het werk onaangenaam en onmogelijk maken: constant de rotklussen geven, bestanden wissen op zijn/haar PC, informatie niet geven, natte sponzen op de stoel leggen, enz.;
 • Bespotten: vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van praten, een andere levensstijl;
 • Roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega;
 • Dreigen en machtsmisbruik: variërend van dreigen met ontslag, niet verlengen van contracten, tot vage dreigementen in de trant van "we krijgen jou nog wel";
 • Lichamelijk geweld: niet alleen slaan, maar ook iemand opsluiten, duwen e.d.;
 • Verbaal geweld: steeds weer dezelfde personen op onbehouwen wijze uitschelden in grove bewoordingen;
 • (Seksuele) intimidatie: handtastelijkheden en intimiderende opmerkingen;
 • Racisme: vormen van bovenstaande gedragingen gebruiken om iemand vanwege zijn/haar etnische afkomst te kleineren.

Maatregelen tegen pesten

Pesten als probleem blijft vaak verborgen. Een hulpmiddel om na te gaan of pesten in jouw bedrijf een probleem zou kunnen zijn is de Pest-test van de FNV. Vermoed  jij dat een collega van jou wordt gepest of ben je zelf slachtoffer van pesten? Onderneem dan actie om het pesten te stoppen.