Bij seksuele intimidatie op het werk gaat het om allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is.

Het is dus wat anders dan een onschuldige flirt tussen collega's of een vriendschappelijke aanraking.

Wat is seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie loopt uiteen van intieme vragen over het privéleven, dubbelzinnige opmerkingen en iemand betasten tot chantage, aanranding en zelfs verkrachting.

Een arm om iemands schouder slaan, een schuine grap; veel mensen vinden dat dat 'moet kunnen'. Maar dat hangt er maar net vanaf. Waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag bepalen mensen zelf. Niet hoe de aandacht is bedoeld, maar hoe die ervaren wordt is maatgevend.

Risico op seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt in alle soorten organisaties voor, maar de kans op effecten blijkt groter in sterk hiërarchische organisaties of in organisaties waar weinig vrouwen werken. Vooral jonge vrouwen, alleenstaande vrouwen en vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract lopen kans om slachtoffer te worden. Uit onderzoek blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen een collega de aanstichter was en in een kwart van de gevallen de leidinggevende.

De rol van de werkgever

Volgens de Arbowet valt seksuele intimidatie valt onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te beperken. Ook moeten ze hun medewerkers duidelijk maken dat dergelijk gedrag niet wordt geaccepteerd. Maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen, of boven water te halen, zijn onder andere:

  • aanspreekcultuur: spreek daders aan op hun gedrag;
  • beleid met sancties (schorsing,officiële waarschuwing) ;
  • een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

Wat kun je zelf doen tegen seksuele intimidatie

Je kunt zelf ook maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen:

  • geef duidelijk je grenzen aan;
  • grijp zo snel mogelijk in. hoe langer je wacht, des te moeilijker wordt het om de grens te trekken;
  • bespreek de situatie met een vertrouwenspersoon. Dat kan een goede collega zijn, maar ook de bedrijfsarts, je huisarts, vakbondvertegenwoordiger of iemand van Bureau Slachtofferhulp.
  • als de ongewenste intimiteiten niet ophouden, dien dan een klacht in bij je werkgever.

Meer informatie

Op het Arboportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken lees je meer over seksuele intimidatie en de maatregelen die je (bedirijf) hier tegen kan treffen.

Bron: Arboportaal