Pesten op de werkvloer komt helaas regelmatig voor. Het is een van de oorzaken van stress op het werk. Zowel collega's, leidinggevenden als 'publiek' (klanten, leerlingen, patiënten, enz.) kunnen zich te buiten gaan aan pesten. Er zijn meerdere vormen van pesten voor. Van vervelende opmerkingen, grapjes maken ten koste van een ander en beledigen, totopenlijk terechtwijzen, schelden en sociaal isoleren. Werkgevers kunnen veel doen met een open cultuur, klachtencommissie, vertrouwenspersoon en een zero-tolerance beleid.

Wat te doen tegen pesten op jouw werk?

Eén oplossing voor pesten is er niet. Het gaat altijd om maatwerk waarbij werkgevers en werknemers iets kunnen doen. Wel kan je de volgende tips tegen pesten ter harte nemen.

Ik word gepest

Als jij degene bent die wordt gepest, probeer dan vooral  te praten met de collega's van wie je last hebt. Onderzoek of er meer collega's zijn die het slachtoffer zijn van pestgedrag door dezelfde persoon. Samen sta je sterker. Of ga naar je leidinggevende, als die tenminste niet degene is die je pest. Meld pestgedrag in ieder geval altijd. Het is heel belangrijk dat je leidinggevende snel handelt, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om in te grijpen. Als je er niet alleen uitkomt en ook niet met je leidinggevende, kijk dan eens of er een vertrouwenspersoon op je werk is of iemand in je privéomgeving die je vertrouwt. Je kunt ook gaan praten met de bedrijfsarts of het bedrijfsmaatschappelijk werk. Als praten niet helpt, kun je een klacht indienen. De meeste bedrijven hebben een klachtenregeling voor ongewenst gedrag. Je kunt naar je vakbond stappen en om hulp vragen. Wat je ook doet, neem geen ontslag als je nog geen andere baan hebt. Je kunt er je recht op een WW-uitkering mee verspelen.

Mijn collega wordt gepest

Als er een collega wordt gepest kan je ook wat doen. Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag. Benadruk ook de positieve kanten van het slachtoffer. Beloon de dader niet voor zijn gedrag en lach daarom niet met hem mee. Als er minder mensen aandacht aan de pester geven, beleeft hij ook geen lol meer aan zijn gedrag en zullen de pesterijen sneller stoppen.