Bijna een derde van de werkenden in Nederland is weleens slachtoffer geweest van agressie op het werk. Het gaat dan zowel om externe agressie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers als om interne agressie door leidinggevenden of collega's. Agressief gedrag door leidinggevenden of collega's zorgt echter vaker voor langduriger ziekteverzuim. Slachtoffers van interne agressie zijn ook vaker ontevreden over hun werk.

Wie loopt het meeste risico?

Vrouwen krijgen vaker met externe agressie te maken dan mannen. Het gaat dan vooral om fysiek geweld en (seksuele) intimidatie. Het komt ook vaker voor bij werknemers die parttime werken, nachtwerk doen of veel contact hebben met klanten. Agressie komt met name voor in de publieke sectoren (justitie, politie, zorg, voortgezet onderwijs), in warenhuizen en supermarkten.

Gevolgen van fysieke en verbale agressie

Uit onderzoek blijkt dat agressie voor lange tijd gevolgen kan hebben. Twee jaar na een geweldssituatie kunnen werknemers nog uitvallen door ziekte. Ook kan een medewerker door een conflict op het werk depressief raken en kan de  kwaliteit van het werk afnemen.

Veiligheid op het werk verbeteren 

In de Arbowet staat wat de verantwoordelijkheden van de werkgever zijn om boosheid en geweld te voorkomen. Overheid en werkgevers moeten zorgen voor een goed beleid en duidelijke regels rondom agressie en geweld.  Ook de werknemer heeft een verantwoordelijkheid in het omgaan met agressie en boosheid. Je moet onveilige situaties melden. De Arbowet geeft je ook het recht om werk te weigeren als je vindt dat het werk jezelf of anderen in gevaar brengt.

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ‘De veilige publieke taak’ ingesteld. Zij hebben veel informatie verzameld, gemaakt en toegankelijk gemaakt via de website veiligepublieketaak.nl.

Kijk voor meer informatie ook op  de website van de FNV