Werken gezond? Dat geldt voor veel mensen, maar zeker niet voor iedereen. Meer dan 20.000 mensen per jaar krijgen een beroepsziekte.

De WIA, opvolger van de WAO, geeft beperkte mogelijkheden op een uitkering bij beroepsziekten. In de praktijk worden werknemers die ziek zijn geworden door hun werk veelal ontslagen en belanden daardoor in de bijstand.

Bureau Beroepsziekten

Bureau Beroepsziekten FNV komt op voor leden van de FNV, FNV Horecabond en FNV KIEM die ziek zijn geworden door hun werk. Ons team van intakers, arbeids- en gezondheidsdeskundigen, medisch adviseurs, letselschaderegelaars en juridische deskundigen ondersteunt hen bij het verhalen van de schade die is veroorzaakt door hun beroepsziekte. We bestaan sinds 2000 en hebben tot nu toe voor vele mensen een schadevergoeding geregeld. We zijn in veel opzichten pionier. Veel verzekeraars, rechters en advocaten hebben nog weinig kennis van zaken op dit gebied. Het duurt daarom lang voor een zaak geregeld is. Meestal vijf jaar, soms nog langer. Wij maken ons daarom ook hard voor collectieve schaderegelingen. Zodat onze cliënten niet steeds individueel hun recht hoeven te halen.

En verder: hoe belangrijk ook voor onze cliënten, de schadevergoedingen zijn voor ons geen doel, maar een middel. Wij willen vooral dat bedrijven voor betere arbeidsomstandigheden zorgen.

Bureau Beroepsziekten FNV is een stichting en heeft geen commerciële doelstelling.