We begrijpen dat je graag wilt weten wat wordt vergoed door je zorgverzekering en wat je zelf moet betalen als je een behandeling ondergaat. Zeker als je niet veel gebruikmaakt van de zorg of als je een hoog vrijwillig eigen risico hebt.

Omdat de prijsverschillen tussen ziekenhuizen soms groot zijn, maakt het voor jouw portemonnee uit voor welk ziekenhuis of behandelcentrum je kiest. Door te klikken op onderstaande link kun je de tarieven opzoeken van ziekenhuisbehandelingen tot € 885 (het hoogste vrijwillig eigen risico) en een groot aantal behandelingen op het gebied van eerstelijns diagnostiek (onderzoeken waarvoor de huisarts je doorverwijst, zoals een bloedafname, röntgenfoto of echo). Deze tarieven hebben wij afgesproken met deze zorgaanbieders en gelden voor 2018.

Wat kost een behandeling

Wat is de kwaliteit van een behandeling?

Je baseert jouw keuze voor een ziekenhuis niet alleen op hoe duur een behandeling daar is, maar wilt waarschijnlijk ook meer weten over de kwaliteit van dit ziekenhuis. In de Zorgvinder vind je voor ziekenhuizen onder meer kwaliteitsgegevens en patiëntervaringen. Daarnaast kun je terecht op Zorgkaart Nederland - een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. Hier vind je onder meer waarderingen van patiënten over zorgaanbieders en vergelijkingshulpen bij het zoeken naar het juiste ziekenhuis of behandelcentrum bij een bepaalde aandoening. Menzis is partner van Zorgkaart Nederland.

Wat is de kwaliteit van een behandeling

De rekening van het ziekenhuis

Als je voor een behandeling in het ziekenhuis bent geweest, stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar Menzis. Het kan zijn dat je (een deel van) de behandeling moet betalen uit het eigen risico, of dat er een eigen bijdrage van toepassing is. Dan brengt Menzis deze bij jou in rekening.  Je vindt meer informatie over de ziekenhuisfactuur onder Mijn Menzis, bijvoorbeeld over:

  • De naam van het ziekenhuis en het specialisme
  • De omschrijving van de behandeling (DBC-code)
  • De begin- en einddatum van de behandeling, of de (vervolg) DBC-code
  • Zorgactiviteiten: van een consult of laboratoriumonderzoek tot overnachting

Vragen over je ziekenhuisfactuur?