Het kan gebeuren dat je in het buitenland ziek wordt of een ongeval krijgt en naar Nederland terug moet keren. Als je in het buitenland ziek wordt of een ongeluk hebt gehad, bel dan altijd binnen 24 uur met de Menzis Alarmcentrale op +31 317 455 555. Indien nodig regelen wij voor jou het vervoer naar Nederland. De Menzis Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar.

Vergoeding vervoer vanuit de Basisverzekering

Is er sprake van medische noodzaak, dan worden de volgende zaken vergoed vanuit de Basisverzekering:

  • Vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in het land van verblijf (evacuatie binnenlands);
  • Vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in een ander (omliggend) land (evacuatie naar buitenland);
  • Vervoer naar een ziekenhuis in Nederland als de kosten van een binnenlandse evacuatie gelijk zijn aan of hoger zijn dan het vervoer rechtstreeks terug naar Nederland (repatriëring).

Vergoeding vervoer vanuit de aanvullende verzekering

In gevallen waarbij de kosten van vervoer vanuit het buitenland niet vanuit de Basisverzekering worden vergoed, kom je wellicht in aanmerking voor vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de beoordeling van je situatie door de Menzis Alarmcentrale.

Ben je aanvullend verzekerd via FNV Zorg 1, 2, 3, 4, FNV PrimaZorg, Menzis Aanvullend of Menzis Extra Aanvullend, of via FNV BudgetZorg dan heb je recht op vergoeding van vervoer vanuit het buitenland bij ziekte of een ongeval als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De Menzis Alarmcentrale stelt vast dat er sprake is van medische noodzaak;
  • Er is ter plekke geen of niet afdoende zorg;
  • Het vervoer wordt door de Menzis Alarmcentrale geregeld.

Als de Alarmcentrale bepaalt dat begeleiding door een reisgenoot noodzakelijk is, dan worden die kosten ook vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Als het vervoer medisch gezien niet noodzakelijk is, maar de behandeling in het buitenland veel duurder dan in Nederland, dan kan de Alarmcentrale bepalen dat je de kosten van vervoer toch vergoed krijgt.

Bij overlijden van de verzekerde wordt het stoffelijk overschot vervoerd van de plaats van overlijden naar Nederland. Voorwaarde is dat het vervoer is aangevraagd bij en georganiseerd door de Menzis Alarmcentrale.

Reisverzekering

Is er geen sprake van medische noodzaak om vanuit het buitenland naar Nederland terug te keren, dan biedt de zorgverzekering geen vergoeding. In dat geval kun je een beroep doen op je reisverzekering.