In de globale vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen, alles-in-één pakketten, aanvullende verzekeringen en aanvullende tandverzekeringen van het Zorgcollectief voor FNV-leden bij Menzis.

Per zorgvorm zijn de prestaties genoemd waarop je aanspraak kunt maken. De verzekeringsvoorwaarden kun je vinden op fnvmenzis.nl/voorwaarden of opvragen bij de FNV/Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 - 222 44 44.

Vergoedingenwijzer 2018

Vergoedingenwijzer 2017

Vergoedingenwijzer 2016

Let op: het overzicht geeft een globale omschrijving van de vergoedingen waarop je aanspraak kunt maken. In de verzekeringsvoorwaarden kunnen bij de verschillende zorgvormen voorwaarden zijn opgenomen. Je moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kun je denken aan een verwijzing van bijvoorbeeld je huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat je zorgaanbieder is aangesloten bij eenbepaalde beroepsvereniging, of dat je voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Deze voorwaarden zijn niet in dit overzicht opgenomen maar kun je vinden in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximum aantal behandelingen. Lees voor volledige informatie over de beperkingen de verzekeringsvoorwaarden.

Deze vergoedingenwijzer is alleen bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Aan de vergoedingenwijzer kun je geen rechten ontlenen.

Let op: de genoemde prestaties of vergoedingen gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Er kunnen voorwaarden en beperkingen gelden die hieronder niet zijn vermeld. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden.