Tandartskosten na een ongeval zijn niet te voorzien en kunnen hoog oplopen. Om dit te kunnen opvangen, is de vergoeding van tandartskosten na een ongeval toegevoegd aan de aanvullende (tand)verzekeringen FNV TandZorg 1,2, 3 en 4, FNV PrimaZorg en FNV BudgetZorg.

Ben je 18 jaar of ouder, dan worden tandartskosten na een ongeval vergoed tot een maximum bedrag van € 10.000 per ongeval. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, heb je vooraf toestemming van Menzis nodig. Je tandarts of orthodontist kan deze toestemming aanvragen. Daarbij wordt gekeken naar het behandelplan, maar ook naar de oorzaak van het ongeluk. Niet alle ongelukken vallen onder de regeling. Denk aan ongevallen in het buitenland, als gevolg van gebruik van drank of drugs, door etenswaren, of door te sporten zonder de gebruikelijke bescherming. Je leest het precies in de verzekeringsvoorwaarden.

De extra dekking is alleen van toepassing voor verzekerden ouder dan 18 jaar. Want als je jonger dan 18 jaar bent,worden tandartskosten vergoed uit de Basisverzekering, ook na een ongeval.