Fysiotherapie vergoed vanuit de Basisverzekering

In bepaalde gevallen of omstandigheden wordt fysiotherapie vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit is afhankelijk van je leeftijd en de aandoening waarvoor je behandeld wordt. Bij vergoeding vanuit de Basisverzekering wordt het eigen risico in rekening gebracht.

Aandoening die niet op de lijst van chronische aandoeningen staat
Ben je ouder dan 18 jaar en heb je fysiotherapie nodig voor een aandoening die niet op de lijst van chronische aandoeningen staat? Dan heb je geen recht op vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering.  Deze lijst wordt door de minister van VWS jaarlijks vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • bekkenfysiotherapie (bij incontinentie), waarvoor je gedurende de verzekeringsduur maximaal 9 behandelingen vergoed krijgt uit de Basisverzekering;
  • behandeling van claudicatio intermittens (‘etalagebenen’), waarvoor jegedurende de hele verzekeringsduur 37 behandelingen binnen 12 maanden vergoed krijgt uit de Basisverzekering;
  • behandeling van artrose aan de heup- of kniegewrichten, waarvoor je gedurende maximaal 12 maanden 12 behandelingen vergoed krijgt uit de Basisverzekering.

Heb je andere klachten en wil je de fysiotherapiebehandelingen (gedeeltelijk) vergoed krijgen, dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Chronische aandoening
Ben je ouder dan 18 jaar en heb je fysiotherapie nodig voor een aandoening die op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen staat? Dan heb je recht op vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Zonder een aanvullende verzekering betaal je de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen per aandoening zelf. Bij een aantal aandoeningen heb je recht op fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is, vind je op de lijst die de minister van VWS heeft vastgesteld. Wil je behandelingen 1 tot en met 20 ook (gedeeltelijk) vergoed krijgen, sluit dan een aanvullende verzekering af.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Heb je recht op vergoeding vanuit de Basisverzekering Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en ga je naar een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan krijg je een vergoeding tot een maximumbedrag. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Heb je Menzis Basis Vrij, dan kies je zelf je zorgaanbieder en krijg je ook zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners 100% vergoed. Tenzij jouw zorgverlener onredelijk hoge tarieven rekent, vergeleken met andere zorgverleners in Nederland. Dan krijg je het deel dat onredelijk hoog is niet vergoed. 

Fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering

Kom je niet in aanmerking voor vergoeding van fysiotherapie vanuit de Basisverzekering, maar wil je de behandelingen wel (deels) vergoed krijgen? Sluit dan een aanvullende verzekering af. Welke aanvullende verzekering het beste bij jouw situatie past, kun je vaststellen aan de hand van het aantal fysiotherapiebehandelingen dat je verwacht nodig te hebben. In onderstaand schema is het aantal behandelingen per aanvullende verzekering weergegeven.

Aanvullende verzekeringen

FNV Zorg 1 FNV Zorg 2 FNV Zorg 3 FNV Zorg 4
10% FNV-korting 10% FNV-korting 10% FNV-korting 10% FNV-korting
€ 6,25 € 27,40 € 37,75 € 89,55
9 behandelingen 30 behandelingen 32 behandelingen alle behandelingen
(na de 40e is eerst toestemming van Menzis nodig)


Alles-in-één-pakketten

Menzis Aanvullend
(uitsluitend bij Basis Voordelig)
FNV PrimaZorg Menzis Extra Aanvullend
(uitsluitend bij Basis Voordelig)
geen collectiviteitskorting 10% FNV-korting geen collectiviteitskorting
€ 13,95 € 19,40 € 22,95
9 behandelingen 12 behandelingen 9 behandelingen

 

FNV Zorg 4
Verwacht je meer fysiotherapie dan 40 behandelingen nodig te hebben, dan kun je kiezen voor FNV Zorg 4. FNV Zorg 4 vergoedt alle behandelingen, waarbij de voorwaarde is dat na de 40e behandeling toestemming van Menzis nodig is. Hiervoor dient de behandelend therapeut een behandelplan in bij Menzis dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep fysiotherapie en oefentherapie. Menzis beoordeelt of de zorg medisch noodzakelijk is en gericht is op herstel. Je hebt pas recht op vergoeding vanaf de 40e behandeling als Menzis de aanvraag van jouw behandelaar heeft goedgekeurd. Jij en je therapeut ontvangen hierover schriftelijk bericht.

Een voorbeeld:

  • Stel, je hebt 36 behandelingen gehad en gaat tijdens een wandeling door je enkel. Uit het behandelplan van de fysiotherapeut blijkt dat je 8 behandelingen nodig hebt om hier volledig van te herstellen. Als uit het behandelplan blijkt dat de richtlijnen van de beroepsgroep worden gevolgd, de zorg medisch noodzakelijk is én gericht is op herstel, dan heb je óók recht op de vergoeding van de 41e tot en met de 44e behandeling.

Aanvraag afgewezen?
Wordt de aanvraag afgewezen? Dan is er speciaal voor FNV/Menzis-verzekerden de mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dit gebeurt bij een andere beoordelaar, waarmee Menzis exclusief voor het Zorgcollectief FNV/Menzis een contract heeft afgesloten.

Handige links

Beoordelingscriteria machtigingsaanvraag

Veelgestelde vragen over fysiotherapie in FNV Zorg 4