Fysiotherapie vergoed vanuit de Basisverzekering

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar hebben recht op volledige vergoeding van fysiotherapie vanuit de Basisverzekering als het gaat om een aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen. Bij een aantal aandoeningen hebben zij recht op fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is bij jouw kind, vind je op de lijst die de minister van VWS heeft vastgesteld.

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en fysiotherapie krijgen voor een aandoening die niet op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen staat, hebben recht op vergoeding van kosten van ten hoogste 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn, hebben ze recht op vergoeding van de kosten van nog eens ten hoogste 9 behandelingen per kalenderjaar. Na de 18e behandeling betaal je de rest zelf. Als je meer behandelingen van je kind (deels) vergoed wilt krijgen, kun je als ouder een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Omdat kinderen gratis meeverzekerd zijn op de (aanvullende) zorgverzekering van hun ouders, profiteert je kind hiervan mee.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Heb je de Basisverzekering Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en gaat je kind naar een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan krijg je een vergoeding tot een maximumbedrag. Bekijk de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.Heb je Menzis Basis Vrij, dan kies je zelf je zorgaanbieder en krijg je ook zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners 100% vergoed. Tenzij jouw zorgverlener onredelijk hoge tarieven rekent, vergeleken met andere zorgverleners in Nederland. Dan krijg je het deel dat onredelijk hoog is niet vergoed. 

Fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering

Verwacht je dat je kind meer fysiotherapie nodig heeft dan vergoed wordt vanuit de Basisverzekering, sluit dan voor jezelf een aanvullende verzekering af bij het Zorgcollectief voor FNV-leden. Omdat kinderen automatisch zijn meeverzekerd op de aanvullende verzekering van hun ouder, profiteert je kind hiervan mee. Welke aanvullende verzekering het beste bij jouw situatie past, kun je vaststellen aan de hand van het aantal fysiotherapiebehandelingen dat jij en je kind(eren) verwacht(en) nodig te hebben. In onderstaand schema is het aantal behandelingen per aanvullende verzekering weergegeven.

Aanvullende verzekeringen

FNV Zorg 1 FNV Zorg 2 FNV Zorg 3 FNV Zorg 4
10% FNV-korting 10% FNV-korting 10% FNV-korting 10% FNV-korting
€ 6,25 € 27,40

€ 37,75

€ 89,55
9 behandelingen 30 behandelingen 32 behandelingen alle behandelingen (na de 40e is eerst toestemming van Menzis nodig)

 

Alles-in-één-pakketten

Menzis Aanvullend 
(uitsluitend bij Basis Voordelig)
FNV PrimaZorg Menzis Extra Aanvullend
(uitsluitend bij Basis Voordelig)
geen collectiviteitskorting geen collectiviteitskorting geen collectiviteitskorting
€ 13,95 € 19,40 € 22,95
9 behandelingen 12 behandelingen 9 behandelingen

 

FNV Zorg 4
Verwacht je meer fysiotherapie dan 40 behandelingen nodig te hebben, dan kun je kiezen voor FNV Zorg 4. FNV Zorg 4 vergoedt alle behandelingen, waarbij de voorwaarde is dat na de 40e behandeling toestemming van Menzis nodig is. Hiervoor dient de behandelend therapeut een behandelplan in bij Menzis dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep fysiotherapie en oefentherapie. Menzis beoordeelt of de zorg medisch noodzakelijk is en gericht is op herstel. Je hebt pas recht op vergoeding vanaf de 40e behandeling als Menzis de aanvraag van jouw behandelaar heeft goedgekeurd. Jij en je therapeut ontvangen hierover schriftelijk bericht.

Wordt de aanvraag afgewezen? Dan is er speciaal voor FNV/Menzis-verzekerden de mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dit gebeurt bij een andere beoordelaar, waarmee Menzis exclusief voor het Zorgcollectief FNV/Menzis een contract heeft afgesloten.

Beoordelingscriteria machtigingsaanvraag

Veelgestelde vragen over fysiotherapie in FNV Zorg 4