Of fysiotherapiebehandelingen bij een chronische aandoening worden vergoed vanuit de Basisverzekering, hangt af van je leeftijd en of jouw aandoening op de lijst van chronische aandoeningen van het ministerie van Volksgezondheid staat.

Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op volledige vergoeding van fysiotherapie vanuit de Basisverzekering als het gaat om een aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen. Bij een aantal aandoeningen hebben ze recht op fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is, vind je op de lijst die de minister van VWS heeft vastgesteld.

Kinderen tot 18 jaar die fysiotherapie krijgen voor een aandoening die niet op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen staat, hebben recht op vergoeding van de kosten van ten hoogste 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als de eerste 9 behandelingen niet genoeg zijn, hebben zij recht op vergoeding van de kosten van nog eens ten hoogste 9 behandelingen per kalenderjaar. Na de 18e behandeling betaal je de rest zelf. Als je meer behandelingen vergoed wilt krijgen, kunnen de ouders/verzorgers een aanvullende verzekering voor zichzelf afsluiten. Bij het Zorgcollectief FNV/Menzis zijn kinderen gratis meeverzekerd op de aanvullende verzekering van hun ouders. Jullie profiteren dus allebei van de aanvullende verzekering.

Let op: heb je de Basisverzekering Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en ga je naar een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan krijg je een vergoeding tot een maximumbedrag. Heb je Menzis Basis Vrij, dan kies je zelf je zorgaanbieder en krijg je ook zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners 100% vergoed. Tenzij jouw zorgverlener onredelijk hoge tarieven rekent, vergeleken met andere zorgverleners in Nederland. Dan krijg je het deel dat onredelijk hoog is niet vergoed. 

Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie bij jongeren op de pagina ‘Fysiotherapie tot 18 jaar'.

Fysiotherapie bij volwassenen vanaf 18 jaar

Chronische aandoening staat wel op de lijst
Ben je ouder dan 18 jaar en heb je fysiotherapie nodig voor een aandoening die op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen staat? Dan heb je recht op vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Zonder een aanvullende verzekering betaal je de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen per aandoening dus zelf. Bij een aantal aandoeningen heb je recht op fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is, vind je op de lijst die de minister van VWS heeft vastgesteld. Wil je behandelingen 1 tot en met 20 ook (gedeeltelijk) vergoed krijgen, dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Lees er meer over op de pagina ‘Fysiotherapie vanaf 18 jaar’.

Let op: heb je recht op vergoeding vanuit de Basisverzekering Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en ga je naar een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan krijg je een vergoeding tot een maximumbedrag. Heb je Menzis Basis Vrij, dan kies je zelf je zorgaanbieder en krijg je ook zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners 100% vergoed. Tenzij jouw zorgverlener onredelijk hoge tarieven rekent, vergeleken met andere zorgverleners in Nederland. Dan krijg je het deel dat onredelijk hoog is niet vergoed. 

Chronische aandoening staat niet op de lijst
Ben je ouder dan 18 jaar en heb je fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening die niet op de lijst van chronische aandoeningen staat? Dan heb je geen recht op vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering.  Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • bekkenfysiotherapie (bij incontinentie), waarvoor je gedurende de verzekeringsduur maximaal 9 behandelingen vergoed krijgt uit de Basisverzekering;
  • behandeling van claudicatio intermittens (‘etalagebenen’), waarvoor jegedurende de hele verzekeringsduur 37 behandelingen binnen 12 maanden vergoed krijgt uit de Basisverzekering;
  • behandeling van artrose aan de heup- of kniegewrichten, waarvoor je gedurende maximaal 12 maanden 12 behandelingen vergoed krijgt uit de Basisverzekering.

Kom je niet in aanmerking voor vergoeding van fysiotherapie vanuit de Basisverzekering, maar wil je de behandelingen wel (deels) vergoed krijgen? Dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Welke aanvullende verzekering het beste bij jouw situatie past, kun je vaststellen aan de hand van het aantal fysiotherapiebehandelingen dat je verwacht nodig te hebben. Lees er meer over op de pagina ‘Fysiotherapie vanaf 18 jaar’.