Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) kun je zelf zorg inkopen. Zorg die beter aansluit op uw persoonlijke omstandigheden. De meeste zorginstellingen en leveranciers van zorg of hulpmiddelen hebben een contract met Menzis, zij bieden zorg in natura. Andere zorgleveranciers hebben geen contract, zij bieden formele of informele zorg aan. Wanneer je zorg wilt van een zorgaanbieder zonder contract, dan kun je deze (in)formele zorg zelf inkopen met een PGB vv.

Als verzekerde met een PGB vv heb je rechten en plichten. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om zelf zorgaanbieders uit te kiezen, zelf zorg in te kopen en de kosten te declareren, maar ook een administratiedossier bijhouden en wijzigingen door te geven. In het verzekeringsreglement staan alle rechten en plichten op een rij.

Let op!

  • Wanneer je een aanvraagformulier indient, mag deze niet ouder zijn dan drie maanden. Ook is het niet mogelijk om meer aanvraagformulieren naast elkaar in te dienen.

  • Ben je jonger dan 18 jaar en wil je een PGB vv aanvragen? Dan mag het aanvraagformulier alleen worden ingevuld door een wijkverpleegkundige met een afgeronde hbo-opleiding Kinderverpleegkunde, met deskundigheidsniveau 5 én een BIG-registratie. De wijkverpleegkundige moet bovendien zelfstandig of via de werkgever aangesloten zijn bij de Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT) of de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK).

  • Je moet het aanvraagformulier invullen met een wijkverpleegkundige, maar deze verpleegkundige mag niet ook jouw zorgverlener zijn, tenzij Menzis een overeenkomst heeft met die wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige die het aanvraagformulier met jou invult, mag ook niet jouw vertegenwoordiger, partner of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad zijn.

Wil je in de toekomst zorg inkopen die goed bij jouw persoonlijke situatie past? Vraag in 5 stappen een PGB verpleging en verzorging aan.

Wanneer jouw aanvraag is beoordeeld, krijg je een brief waarin staat of je PGB vv wordt toegekend of afgewezen. Bij een afwijzing vertellen we je ook waarom de aanvraag is afgewezen.
Word je aanvraag toegewezen dan ontvang je een schriftelijke toewijzing met een ingangsdatum en een budget op basis van de geïndiceerde uren. Bewaar deze toestemming goed! Stap je over naar een andere zorgverzekeraar? Dan blijft het PGB vv geldig, maar kan er wel een ander tarief gelden.

Overstappen met een PGB vv

Maak je gebruik van een PGB verpleging en verzorging? Dan heb je een akkoordverklaring van jouw huidige verzekeraar. Bewaar deze akkoordverklaring goed, want wanneer je overstapt heb je deze nodig. Je krijgt bij het overstappen gewoon je PGB verpleging en verzorging vergoed tot de einddatum van de akkoordverklaring. Het vermelde aantal uren voor verpleging of verzorging blijft gelijk. Wel kan de hoogte van de vergoeding voor deze uren afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. 

Aanvullend controle door Sociale Verzekeringsbank (SVB)

PGB-houder en betaalt uw informele zorgverlener uit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Sinds 1 mei 2016 voert de SVB aanvullende controles uit op je declaraties en zorgovereenkomst met je zorgverlener. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB.

Wat betekent dit voor jou?

Als je een nieuwe zorgovereenkomst indient bij de SVB, controleert de SVB op de afgesproken voorwaarden met verzekeraars. Daarnaast controleert de SVB de bestaande overeenkomst met je zorgverlener. Als deze niet aan de voorwaarden voldoet of er informatie ontbreekt, dan zal de SVB je vragen de overeenkomst aan te passen of aanvullende informatie aan te leveren. Het is belangrijk dat je dit vlot doet, zodat er geen vertraging ontstaat in de betalingen aan je zorgverleners.

Wat gaat de SVB controleren?

Je kunt de voorwaarden PGB teruglezen in het reglement PGB Verpleging en Verzorging. De SVB gaat controleren op:

  • de maximale uurtarieven
  • integrale tarieven (naast het bruto uurloon geen extra kosten zoals reiskosten of vakantiegeld)
  • uurloon inclusief eventuele werkgeverslasten moeten binnen het maximale uurtarief blijven
  • AGB-code bij declareren van formeel tarief
  • geen maandloon bij nieuwe overeenkomsten/wijzigingen
  • juiste overeenkomst, enz.

Vragen over afgewezen PGB-declaraties?

Heb je vragen over een afgewezen PGB-declaratie? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.