Wie om gezondheidsredenen hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten, is steeds meer aangewezen op zijn eigen sociale netwerk. Heb je geen netwerk, dan kan de FNV Zorgservice ‘Zorg voor elkaar’ je helpen bij het vinden van ondersteuning.

Sinds de Wet Langdurige Zorg in werking is getreden, wordt van mensen die mantelzorg ontvangen verwacht dat zij eerst kijken of  familie of anderen uit hun sociale netwerk kunnen helpen. Maar niet iedereen die zorg thuis nodig heeft kan terugvallen op een sociaal netwerk. Dit blijkt uit recent onderzoek van het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Geen sociaal netwerk

Ruim 1 op de 10 Nederlanders heeft geen sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden bij dagelijkse zaken als aan- en uitkleden en huishoudelijk werk. Bij ouderen en mensen met een beperking is dit zelfs 1 op de 5. Voor deze mensen staat niet altijd een familielid of iemand uit de sociale omgeving klaar om te helpen.

‘Zorg voor Elkaar’ helpt je verder

Zorgcollectief FNV/Menzis helpt verzekerden die zorg thuis nodig hebben. De exclusieve FNV Zorgservice ‘Zorg voor Elkaar’ biedt allerhande hulpdiensten: van het beantwoorden van vragen tot en met de bemiddeling met zorgverleners. Deskundigen nemen regeltaken over en helpen je bij het vinden van passende ondersteuning.

De hulp van het Zorgcollectief FNV/Menzis gaat nog verder. Je kan ook voor ondersteuning terecht, als degene die voor jou zorgt tegen problemen aanloopt in de werksituatie. Is degene die mantelzorg geeft  FNV-lid? Dan kan hij/zij hiervoor ook terecht bij zijn FNV-bond.

Vragen over ‘Zorg voor Elkaar’?

Bel het vertrouwde nummer van de FNV/Menzis Klantenservice: 088 222 44 44. Kies optie 2: ‘de Mantelzorgdesk’ en je krijgt direct een deskundige medewerker van de desk aan de lijn. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met je gegevens omgegaan.

Meer over 'Zorg voor Elkaar"