Wil jij in de toekomst blijven profiteren van de exclusieve voordelen van het Zorgcollectief FNV/Menzis? Dan hebben we de juiste gegevens van je nodig. Aan de hand van je FNV-lidmaatschapsnummer stelt het Zorgcollectief FNV/Menzis jaarlijks vast of je nog steeds recht hebt op alle (financiële) voordelen van het Zorgcollectief voor FNV-leden.

Wegens de Wet bescherming persoonsgegevens is het de FNV en Menzis niet toegestaan gegevens van verzekerden en FNV-leden rechtstreeks met elkaar uit te wisselen. Zowel de FNV als Menzis vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Voor informatie hierover verwijzen wij je naar respectievelijk het privacy statement van FNV en dat van Menzis.

Lidmaatschapsnummer doorgeven

Je kunt je lidmaatschapsnummer doorgeven via een directe link naar de juiste pagina in Mijn Menzis.

Maar eerst vragen we je je e-mailadres achter te laten op deze pagina. Zowel het Zorgcollectief FNV/Menzis als de FNV willen je in de toekomst snel en eenvoudig op de hoogte houden van al het nieuws rondom je zorgverzekering en nieuws van de FNV. Wegens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen wij de gegevens uit ons verzekerdenbestand niet zonder jouw toestemming delen met de FNV. Om je e-mailadres te kunnen koppelen aan jouw gegevens vragen we je ook je naam,  geboortedatum en verzekerdennummer in te vullen. Met het invullen en verzenden van dit formulier geef je ons toestemming je e-mailadres eenmalig te delen met de FNV.

Jouw gegevens worden door Menzis of de FNV niet met andere partijen gedeeld.

Na het versturen kom je op de pagina om direct in te loggen op de juiste pagina in Mijn Menzis. Je kunt er ook voor kiezen om direct naar Mijn Menzis te gaan.

Geef je mailadres door

Direct naar Mijn Menzis

Je kunt direct inloggen in Mijn Menzis om je lidmaatschapsnummer in te vullen. 

Lukt het niet om via Mijn Menzis je lidmaatschapsnummer door te geven of ben je geen lid meer van de FNV, neem dan contact op met de FNV/Menzis Klantenservice op 088 - 222 44 44. 

Veel gestelde vragen

Waarom wordt mijn FNV-lidmaatschap gecontroleerd?
Het Zorgcollectief FNV/Menzis is alleen toegankelijk voor FNV-leden. Het FNV-lidmaatschap kan binnen een kalenderjaar worden opgezegd terwijl de collectieve zorgverzekering nog tot het einde van het kalenderjaar doorloopt. Om te voorkomen dat niet-FNV-leden gebruik blijven maken van de exclusieve voordelen en services van het Zorgcollectief voor FNV-leden, wordt eenmaal per jaar deze controle uitgevoerd.
Waarom geeft de FNV mijn lidmaatschapsnummer niet aan jullie door?
De Wet bescherming persoonsgegevens staat niet toe dat de FNV en Menzis jouw gegevens, zoals jouw FNV-lidmaatschapsnummer, uitwisselen zonder vooraf door jou afgegeven toestemming. Dit betekent dat wij dit nummer alleen van jou mogen ontvangen en niet van de FNV.
Waarom mogen jullie mijn e-mailadres wel doorgeven als ik dat achterlaat op de website?
Met het invullen van je e-mailadres via fnvmenzis.nl/lidmaatschapsnummer geef je toestemming om deze gegevens te delen met de FNV.
Op welke wijze wordt deze controle op mijn FNV-lidmaatschap uitgevoerd?
De FNV en Menzis laten deze lidmaatschapscontrole uitvoeren binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat jouw privacy is gewaarborgd en er geen gegevens worden uitgewisseld. Menzis levert een keer per jaar haar verzekerdenbestand van het Zorgcollectief FNV/Menzis aan een datapartij. De FNV doet hetzelfde met haar ledenbestand. De FNV en Menzis hebben samen een contract met deze partij voor het uitvoeren van de controle op het lidmaatschap. Er wordt gecontroleerd of het lidmaatschapsnummer dat bij Menzis van jou bekend is overeen komt met het lidmaatschapsnummer zoals bij de FNV staat geregistreerd. Is dat niet het geval dan ontvangt Menzis daar een melding van en nemen wij contact met je op.

Jouw gegevens worden op geen enkele wijze verder verstrekt
Waarom kunnen jullie niet zien dat ik lid ben van de FNV?
Lidmaatschap van een vakbond is een bijzonder persoonsgegeven. Dat betekent dat volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens een lidmaatschap van de FNV niet door de FNV met derde partijen mag worden gedeeld. Dus ook niet met Menzis. Hetzelfde geldt voor uw naw-gegevens. Deze mogen door Menzis niet met de FNV worden gedeeld en andersom. In beide gevallen geldt dat u voor het delen van uw gegevens uitdrukkelijk toestemming moet geven.
Als jullie mijn lidmaatschapsnummer niet via de FNV mogen ontvangen, hebben jullie dan wel het recht van mij te vragen dat ik het aan jullie doorgeef?
Het Zorgcollectief FNV/Menzis is alleen toegankelijk en exclusief voor FNV-leden. Lidmaatschap van de FNV is daarom de voorwaarde voor deelname aan het Zorgcollectief voor FNV-leden. Je lidmaatschapsnummer is daarvan het bewijs. Om te voorkomen dat niet-FNV-leden gebruik blijven maken van de exclusieve voordelen en services van het Zorgcollectief voor FNV-leden, wordt eenmaal per jaar deze controle uitgevoerd.
Waarom controleren jullie alleen het lidmaatschapsnummer? Ik kan toch ook op andere gegevens gevonden worden in het ledenbestand?
De bestandscontrole is zowel gedaan op basis van lidmaatschapsnummer als op achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer in alle (zo betrouwbaar mogelijke) combinaties. Op al deze combinaties zijn jouw gegevens niet gematcht.

Dat betekent dat:
  • Menzis niet over het lidmaatschapsnummer van één van de verzekerden op de polis beschikt.
  • Bij de FNV niet de juiste adresgegevens van de verzekerde bekend zijn (dit kan overigens in voorkomende gevallen ook schrijfwijze van straatnaam, huisnummer met toevoeging, woonplaats en achternaam zijn. Door veel verschillende combinaties te controleren hopen we dit zoveel mogelijk te hebben voorkomen). Menzis beschikt wel over de juiste naw-gegevens aangezien deze uit de GBA worden overgenomen.
Wat is DigiD?
DigiD is een online identificatiebewijs. Voor toegang tot Mijn Menzis moet je je DigiD extra beveiligen door sms-controle toe te voegen aan je inloggegevens. Iedere keer dat je inlogt via DigiD krijg je als extra controle een bericht met een persoonlijke code. Dit kan zowel via een mobiele telefoon (sms bericht) als via een vaste telefoon (gesproken bericht). Je mag je lidmaatschapsnummer overigens ook telefonisch aan ons doorgeven. Wij verwerken jouw lidmaatschapsnummer dan voor je.
Ik ben geen lid meer van de FNV, wat moet ik doen?
Het FNV-lidmaatschap is een voorwaarde om verzekerd te zijn via het Zorgcollectief FNV/Menzis. Je kunt er voor kiezen om (weer) lid te worden van de FNV of je deelname aan het Zorgcollectief FNV/Menzis te beëindigen.

De voordelen van het FNV-lidmaatschap vind je op www.fnvmenzis.nl/lidworden. Hier kun je je ook meteen aanmelden als lid.

Vervolgens kun je via de link op www.fnvmenzis.nl/lidmaatschapsnummer aangeven dat je opnieuw lid bent geworden door als lidmaatschapsnummer ‘nieuwlid2018’ in te vullen. Wanneer je van de FNV je lidmaatschapsnummer hebt ontvangen, kun je dit aan ons doorgeven via bovenstaande pagina.
Ik ben geen FNV-lid meer. Wat gebeurt er nu met mijn zorgverzekering?
Zonder het FNV-lidmaatschap kan je geen gebruik meer maken van de exclusieve voordelen van het Zorgcollectief FNV/Menzis, zoals de collectiviteitskorting. Dit betekent dat je bericht zult ontvangen dat jouw deelname aan het Zorgcollectief FNV/Menzis zal worden beëindigd en wordt je overgezet naar een individuele verzekering binnen Menzis. Dit betekent dat je FNV-collectiviteitskorting wordt stopgezet. De FNV-collectiviteitskorting bedraagt in 2018 minimaal € 8,33 per verzekerde, zijnde tot 8% op de premie Basisverzekering en 10% op alle aanvullende (tand)verzekeringen.