Ook de verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleegkundige zorg) kan worden vergoed door Menzis. Je kunt hiervoor contact zoeken met een wijkverpleegkundige. Dit kan rechtstreeks of bijvoorbeeld via je huisarts, het Wmo-loket of het gezondheidscentrum. De wijkverpleegkundige helpt je bepalen welke verpleegkundige zorg je nodig hebt om langer thuis te kunnen wonen. Deze zorg kan verleend worden door een verpleegkundige, een verzorgende of een casemanager dementie. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en de maatschappelijk werker. De uitgebreide regels vind je hier.