Vraag & Antwoord

Heb je een vraag over de zorgverzekeringen van FNV/Menzis, onze FNV Zorgservices of onze andere diensten? Hieronder vind je de meest gestelde vragen en de antwoorden. 

1. Beëindiging Zorgcollectief FNV/Menzis
1.1 Het Zorgcollectief FNV/Menzis stopt per januari 2019, wat betekent dit voor mij?

Je leest er alles over op deze pagina.

2. Premie Basisverzekering
2.1 Wat moet ik betalen voor mijn Basisverzekering?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt premie aan de zorgverzekeraar. De premie die je aan Menzis moet betalen, is afhankelijk van het door jou gekozen verzekeringspakket. Daarnaast incasseert de Belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van je inkomen en van het percentage dat over je inkomen wordt berekend. Voor vragen over de inkomensafhankelijke bijdrage kun je terecht bij de Belastingdienst.  

2.2 Moet iedereen premie betalen voor zijn Basisverzekering?

Alleen verzekerden van 18 jaar en ouder betalen premie voor de Basisverzekering. Ze zijn premie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand na hun 18e verjaardag.

2.3 Hoe is mijn premie opgebouwd?

Maandelijks betaal je een bedrag voor je zorgverzekering. Het grootste gedeelte van dit bedrag (97,5%) wordt gebruikt om de nota’s van zorgaanbieders te betalen. De overige 2,5% van het bedrag is nodig voor de zogeheten bedrijfskosten van Menzis. Meer over de premieopbouw lees je op de website van Menzis.

3. Eigen risico
3.1 Is het eigen risico (2018) altijd € 385?

Het verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder is in 2018 door de overheid vastgesteld op € 385 per jaar. Daarnaast kun je voor een vrijwillig eigen risico kiezen. Daardoor betaal je dan een lagere premie voor de Basisverzekering.

3.2 Voor welke vormen van zorg geldt het eigen risico niet?

Je betaalt geen eigen risico voor:

 • Bezoek aan de huisarts
 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving (wijkverpleging)
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Reiskosten en nacontroles van nier- of leverdonoren
 • Bevalling en verloskundige zorg*
 • Kraamzorg
 • Pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut
 • Alle zorg die vergoed wordt vanuit jouw aanvullende of tandverzekering

*Geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, de vlokkentest, de niet-invasieve prenatale test (NIPT), de ambulance naar het ziekenhuis en medisch specialistische zorg na 6 weken na een bevalling vallen wel onder het eigen risico.

Exclusief voor verzekerden van het Zorgcollectief FNV/Menzis geldt in 2018 het eigen risico ook niet voor:

Heb je gekozen voor een hoger vrijwillig eigen risico? Let dan op bij de volgende situatie:

 • je maakt chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen
 • en je hebt eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek.

Je betaalt in dat geval voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.

3.3 Geldt het verplicht eigen risico van € 385 ook voor een korte verzekeringsperiode?

Bij een korte verzekeringsperiode wordt het verplicht eigen risico naar evenredigheid aangepast.

3.4 Hebben kinderen tot 18 jaar ook een eigen risico?

Nee, kinderen tot 18 jaar hebben geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

3.5 Aan wie betaal ik het eigen risico?

Als wij de zorgkosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen, vorderen wij het eigen risico bij jou terug. Je ontvangt dan een rekening van Menzis. Als je zelf een nota bij ons indient, wordt het eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding.

3.6 Ik krijg na mijn eindafrekening alsnog verplicht eigen risico in rekening gebracht. Hoe kan dat?

Zorgaanbieders mogen tot drie jaar na de behandeling nog een declaratie bij de zorgverzekeraar indienen. Als de behandeling dan valt onder jouw verplicht eigen risico, brengen wij dit alsnog bij je in rekening. Hiervoor krijg je een acceptgiro of je betaalt dit via automatische incasso.

3.7 Waarom betaal ik twee keer eigen risico bij een ziekenhuisbehandeling?

De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar jouw eigen risico verrekend wordt. Als je in december 2017 aan je knie wordt geopereerd en in januari 2018 het ziekenhuis verlaat, dan worden de kosten verrekend met het eigen risico van het jaar 2017. Duurt je behandeling echter langer dan de maximale 120 dagen en wordt jouw vervolg-DBC in 2018 geopend, dan betaal je twee maal het eigen risico. Wanneer je wilt weten of er voor jouw behandeling een vervolg-DBC gestart wordt, dan kun je dit navragen bij jouw ziekenhuis.

Ook wanneer de vervolgafspraak langer dan 42 dagen na de operatie plaatsvindt en de vervolgafspraak in een ander jaar valt, moet je zowel het eigen risico van 2017 als van 2018 betalen. Als je wilt weten of er voor jouw behandeling een vervolg-DBC gestart wordt, dan kun je dit navragen bij jouw ziekenhuis.

Lees meer over je ziekenhuisfactuur en over DBC-codes

4. Eigen bijdrage
4.1 Wat is een eigen bijdrage?

Eigen bijdragen zijn door de overheid vastgesteld. Als er een eigen bijdrage van toepassing is, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Zo geldt er bijvoorbeeld voor zittend vervoer in 2018 een eigen bijdrage van € 101.

4.2 Wat betekent maximale vergoeding?

Bij een maximale vergoeding krijg je kosten tot een bepaald bedrag vergoed. Er geldt bijvoorbeeld voor sommige hulpmiddelen een maximale vergoeding. Of je dan zelf nog een deel van het hulpmiddel moet betalen, is afhankelijk van de prijs van het hulpmiddel.

4.3 In welke volgorde worden eigen risico en eigen bijdrage verrekend als je zorg ontvangt?

Als er sprake is van een eigen bijdrage, wordt eerst de eigen bijdrage verrekend. Daarna verminderen we de vergoeding met het openstaande eigen risico.

5. FNV-lidmaatschap
5.1 Kan iedereen lid worden van de FNV?

Iedereen van 16 jaar en oduer kan lid worden van de FNV. De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. We zijn er voor iedereen die werkt, werkt zoekt, een uitkering heeft of met pensioen is. Daarom zijn er meer dan een miljoen mensen lid. 

5.2 Wat zijn de voordelen van lidmaatschap?

Als FNV-lid profiteer je van vele voordelen. Zoals gratis juridische hulp, loopbaanadvies, rechtsbijstand bij (beroeps)ziekte en hulp bij het invullen van je belastingaangifte.

5.3 Hoe kan ik lid worden van de FNV?

Dit kan op verschillende manieren:

 • Meld je aan via de website fnvmenzis.nl/lidworden
 • Neem contact op met de klantenservice van de FNV via telefoonnummer 088 - 368 0 368, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur (standaard tarief voor bellen naar vaste nummers).
6. Wijzigingen doorgeven
6.1 Welke wijzigingen in mijn persoonlijke of gezinssituatie moet ik doorgeven?

Onderstaande wijzigingen hebben invlod op je zorgverzekering. Geef ze altijd en zo snel mgoelijk door via Mijn Menzis:

 • adoptie
 • beëindiging werk in Nederland
 • detentie
 • echtscheiding of beëindiging samenwonen
 • emigratie
 • geboorte
 • gezinslid bijschrijven
 • militaire dienst
 • nieuw rekeningnummer, e-mailadres of telefoonnummer
 • overlijden
 • trouwen of samenwonen
 • verhuizing
6.2 Ik verhuis binnen Nederland, moet ik dat doorgeven?

Als alle verzekerden op jouw polis verhuizen naar hetzelfde adres in Nederland, hoef je dat niet aan ons door te geven. Je moet je nieuw adres wel doorgeven aan de gemeente waarin je gaat wonen. De gemeente geeft het vervolgens door aan Menzis. 

6.3 Hoe kan ik wijzigingen aan Menzis doorgeven?

Het makkelijkst is om je wijzigingen online door te geven via Mijn Menzis. Je kunt direct inloggen met je DigiD. Je kunt ook bellen met de FNV/Menzis klantenservice: 088 - 222 44 44 (lokaal tarief plus de eventuele kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 19.00 uur.

6.4 Wanneer kan ik mijn verzekeringspakket wijzigen?

Je verzekeringspakket kun je wijzigen per 1 januari. Je moet dit dan wel uiterlijk 31 december aan ons doorgeven.

7. Gespreid betalen verplicht eigen risico
7.1 Hoe werkt het gespreid betalen verplicht eigen risico?

Je betaalt het verplicht eigen risico in 10 termijnen. Ook als je nog geen zorgkosten hebt gemaakt, betaal je het maandelijkse termijnbedrag.

7.2 Op mijn polis staan meer verzekerden. Kan ik voor iedereen gespreid betalen verplicht eigen risico aanvragen?

Als verzekeringsnemer kun je gespreid betalen verplicht eigen risico aanvragen voor jouzelf en alle verzekerden die 18 jaar en ouder zijn én op je polis staan. Betaling van de termijnbedragen en de eindafrekening van het verplicht eigen risico lopen via de verzekeringsnemer.

7.3 Wanneer wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven?

Via een automatische incasso wordt het bedrag rond de 4e van elke maand afgeschreven. De eerste termijn is in februari en de laatste termijn in november.

7.4 Ik kom niet in aanmerking voor gespreid betalen verplicht eigen risico. Is er een andere regeling mogelijk?

Ja, je kunt een betalingsregeling voor openstaande facturen bij ons aanvragen. Dan kun je je facturen in termijnen betalen. Je kunt een betalingsregeling aanvragen via Mijn Menzis of via de FNV/Menzis Klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer 088 - 222 44 44 van maandag tot en met vrijdag 8.30-19.00 uur..

7.5 Wanneer kan ik de eindafrekening over 2018 verwachten?

Medio mei 2019 staat de eindafrekening in Mijn Menzis. Als je het verplicht eigen risico niet of deels heeft gebruikt, ontvang je het overgebleven bedrag in dezelfde maand terug.

7.6 Ik heb mijn verplicht eigen risico over 2017 niet gebruikt. Wat gebeurt er met mijn geld?

Medio mei 2018 staat de eindafrekening in Mijn Menzis en je krijgt in dezelfde maand het niet gebruikte bedrag automatisch terug.

7.7 Ik krijg na mijn eindafrekening alsnog verplicht eigen risico in rekening gebracht. Hoe kan dat?

Zorgaanbieders mogen tot 3 jaar na de behandeling nog een declaratie bij de zorgverzekeraar indienen. Als de behandeling dan valt onder jouw verplicht eigen risico, brengen wij dit alsnog bij je in rekening. Hiervoor krijg je een acceptgiro of je betaalt dit via automatische incasso.

7.8 Ik wil mijn verplicht eigen risico niet meer gespreid betalen. Kan ik de regeling stopzetten?

Voor het tussentijds stopzetten van de regeling kun je contact opnemen met de FNV/Menzis Klantenservice op telefoonnummer 0800 - 222 44 44, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30-19.00 uur.

7.9 Ik ben collectief verzekerd via mijn werkgever en die houdt de zorgpremie in van mijn salaris. Wat gebeurt er met de betaling van het gespreid betalen verplicht eigen risico?

Menzis schrijft  het termijnbedrag voor gespreid betalen verplicht eigen risico van het door jou opgegeven rekeningnummer af. Dit gebeurt per automatische incasso rond de 4e van elke maand.

7.10 Door verandering van werkgever stap ik over naar een andere zorgverzekeraar. Wat gebeurt er met de regeling gespreid betalen verplicht eigen risico waaraan ik bij Menzis deelneem?

De regeling wordt dan ook stopgezet. De eindafrekening volgt direct en vind je terug in Mijn Menzis.

7.11 Een van de verzekerden die op mijn polis staat, moet uitgeschreven worden. Wat betekent dit voor het gespreid betalen verplicht eigen risico?

Een dergelijke situatie kan voorkomen bij scheiding, een van de kinderen die een eigen polis afsluit of bij overlijden. De regeling bij Menzis wordt dan stopgezet. De eindafrekening vind je terug in Mijn Menzis.

7.12 Ik heb een vrijwillig eigen risico. Kan ik deze regeling hiervoor ook aanvragen?

Nee, gespreid betalen kun je alleen aanvragen voor het verplicht eigen risico en niet in combinatie met een vrijwillig eigen risico.

8. Betalingsregeling aanvragen
8.1 Kan ik betalen in termijnen?

Ja, je kunt bij Menzis je premie, eigen risico of eigen bijdrage in termijnen betalen. Zonder administratiekosten of rente.

8.2 Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

Je kunt een betalingsregeling aanvragen via Mijn Menzis of via de FNV/Menzis Klantenservice (telefoonnummer 088 - 222 44 44). Betalen in termijnen kan alleen door middel van automatische incasso. Betaal je jouw zorgpremie nu per acceptgiro, dan moet je dus eerst akkoord gaan met het betalen via een automatische incasso.

Betaal je jouw premie, eigen risico en/of eigen bijdrage al per automatische incasso? Dan moet je eerst het maandbedrag via je bank laten terugstorten (storneren) alvorens je een betalingsregeling kunt aanvragen. Jouw bank kan hier kosten aan verbinden. Van Menzis ontvang je alleen voor de premie een storneringsnota. Aan deze nota zijn administratiekosten verbonden van € 1,50, dit tellen wij bij het openstaande bedrag op. Aan een storneringsnota voor het eigen risico en/of de eigen bijdrage, zijn geen kosten verbonden. 

Let op: voor bedragen lager dan € 50 kan je geen betalingsregeling aanvragen.

8.3 Wie kan een betalingsregeling aanvragen?

De volgende personen kunnen een betalingsregeling aanvragen:

 • De verzekeringnemer (de polishouder). Hij of zij kan dit ook doen voor andere verzekerden op zijn/haar polis.
 • Ouders voor hun kinderen (leeftijd maakt niet uit), mits allen op hetzelfde adres wonen.
 • Medewerkers van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen voor hun cliënten.
 • Kinderen voor hun bejaarde ouders.
 • Kredietbanken en stadsbanken kunnen schriftelijk een betalingsregeling aanvragen voor hun cliënten.
8.4 Hoe werkt betalen in termijnen?

Wanneer je aanvraag voor een betalingsregeling is verwerkt, ontvang je een bevestiging per post. Op basis van het openstaande bedrag krijg je een voorstel voor een aflossingsbedrag en het aantal termijnen. Je kunt kiezen voor minder termijnen en een hoger aflossingsbedrag, dit kan je zelf aanpassen in Mijn Menzis.

Per bedrag ziet de verdeling van termijnen er als volgt uit:

Bedrag premie/eigen risico/eigen bijdrage Max. aantal termijnen Minimum bedrag per termijn
€ 50 tot € 150 4 € 25
€ 150 tot € 300 6 € 25
€ 300 tot € 600 8 € 50
€ 600 tot € 900 10 € 75
Vanaf € 900 12 € 100
9. Werk & Gezondheid Arts
9.1 Wat doet de Werk & Gezondheid Arts?

De Werk & Gezondheid Arts geeft advies bij werkgerelateerde klachten om  ziekte en uitval te voorkomen. Er kan dus geen sprake zijn van verzuim of een second opinion. Naast een deskundig advies kan de W&G Arts je ook verwijzen naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de diëtist of de eerstelijns psycholoog. Of de eigen bedrijfsarts of huisarts. Indien er sprake is van een arbeidsconflict, zal de Werk & Gezondheid Arts het FNV-lid doorverwijzen naar de eigen FNV-bond. Het FNV-lid bepaalt zelf of hij/zij het advies van de Werk & Gezondheid Arts opvolgt. Kijk voor meer informatie op fnvmenzis.nl/werkengezondheidarts.

9.2 Wordt een afspraak bij de Werk & Gezondheid Arts vergoed door mijn zorgverzekering?

Ja. Deze Zorgservice is volledig gratis voor FNV-leden die verzekerd zijn bij het Zorgcollectief FNV/Menzis. Voor zowel werknemers als zelfstandigen. Je kunt op eigen initiatief bij de Werk & Gezondheid Arts terecht en hebt dus geen verwijzing nodig.

9.3 Wie zit er achter de Werk & Gezondheid Arts?

De FNV en Menzis werken voor deze exclusieve Zorgservice samen met Expereans ZorgAtrium. Dit is een expertisecentrum voor verzuim en re-integratie. Het centrum levert onder andere bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en werkadviseurs. Zij worden ingehuurd door bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars, overheid, UWV en arbodienstverleners.

9.4 Voor wie is de Werk & Gezondheid Arts?

Deze gratis Zorgservice is exclusief voor FNV-leden die verzekerd zijn bij het Zorgcollectief FNV/Menzis of FNV/Azivo. Of je nu werknemer bent of als zelfstandige werkt, je kunt altijd op eigen initiatief en gratis terecht bij de Werk & Gezondheid Arts.

9.5 Wanneer kan ik gebruikmaken van de Werk & Gezondheid Arts?

Als FNV-lid met een zorgverzekering bij het Zorgcollectief FNV/Menzis of FNV/Azivo kan je gratis t/m 31 december 2018 gebruik maken van de Werk & Gezondheid Arts. Meeverzekerde gezinsleden die geen FNV-lid zijn, kunnen geen gebruik maken van deze service.

9.6 Moet ik het advies van de Werk & Gezondheid Arts opvolgen, net als bij de bedrijfsarts?

Nee, dit hoeft niet. Dat is één van de verschillen tussen de Werk & Gezondheid Arts en een reguliere bedrijfsarts. Bij de bedrijfsarts moet je het advies verplicht opvolgen. Maar met het advies van de Werk & Gezondheid Arts mag je doen wat jij wilt. Wel is het zo, dat de Werk & Gezondheid Arts deskundig is op het gebied van werkgerelateerde klachten. Hij geeft een advies om te voorkomen dat je uitvalt of dat je klachten verergeren. Dus neem het advies serieus. Maar uiteindelijk neem je zelf initiatief om de Werk & Gezondheid Arts te bezoeken en bepaal je zelf of je het advies opvolgt. Jij houdt de regie.

9.7 Waarvoor kan ik terecht bij de Werk & Gezondheid Arts?

Bij beginnende lichamelijke klachten of stress door je werk, kun je een afspraak maken met de Werk & Gezondheid Arts. Hij of zij luistert naar je probleem en geef dan een advies hoe jij uitval of verergering van je klachten kan voorkomen. Afhankelijk van de aard van je klachten, kan de arts je ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtist of de eerstelijns psycholoog. In het geval van een arbeidsconflict kan de Werk & Gezondheid Arts je, naast zijn advies, doorverwijzen naar de Individuele Belangenbehartiging van de FNV. Of je het advies van de Werk &Gezondheid Arts opvolgt, bepaal je zelf.

9.8 Kan ik naar de Werk & Gezondheid Arts als ik ziek ben?

Nee, de Werk & Gezondheid Arts is er om FNV-leden preventief te ondersteunen met als doel (verdere) uitval en/of ziekte te voorkomen. Voor FNV-leden die als zelfstandige werken, geldt dat zij altijd terecht kunnen bij de Werk & Gezondheid Arts. Ook als er al sprake is van ziekte en uitval. De Werk & Gezondheid Arts kan jou dan verder begeleiden in het zo snel mogelijk weer oppakken van jouw opdrachten.

9.9 Kan de Werk & Gezondheid Arts mij doorverwijzen en naar wie?

Ja. Je krijgt altijd een vrijblijvend advies van de Werk & Gezondheid Arts. Afhankelijk van je klachten, kan de arts je ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Het staat je vrij om zelf een keuze te maken naar welke zorgverlener je toe gaat. Kijk wel na of de zorgverlener van jouw keuze gecontracteerd is door Menzis. Dat kan via de zorgvinder. Als jouw gewenste zorgverlener niet door Menzis is gecontracteerd, worden de kosten niet voor 100% vergoed. Hoe hoog de vergoeding dan is, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekering die jij hebt gekozen. De Werk &Gezondheid Arts kan je adviseren over een zorgverlener, maar het staat je vrij om hier jouw eigen keuze in te maken.

9.10 Is de Werk & Gezondheid Arts verbonden aan werkgevers of Arbodiensten?

Nee. De Werk & Gezondheid Arts heeft maar één opdrachtgever en dat ben jij. De arts is dus volledig onafhankelijk en is niet in dienst van een Arbodienst, of werkzaam als bedrijfsarts voor de betrokken werkgever. Het bezoek is en blijft vertrouwelijk.

9.11 Hoe is mijn privacy geborgd?

Jouw privacy is volledig gewaarborgd. De enige die afweet van jouw afspraak en het advies dat je krijgt, ben jij. Er vindt geen enkele terugkoppeling plaats die zou zijn terug te voeren naar jou. We hoeven ook de naam van het bedrijf waar je werkt niet te weten. Mocht het nodig zijn om een dossier aan te leggen van jouw probleem, dan gebeurt dit binnen de systemen van Expereans ZorgAtrium. Zij voldoen aan de privacy-eisen ‘Certificering Arbodiensten’ en voldoen daarmee aan de hoogste norm op privacy in de sector.

9.12 Waar kan ik terecht voor een afspraak met de Werk & Gezondheid Arts?

Een online consult kan vanaf elke gewenste plek, via je eigen PC, tablet of telefoon met een (web)camera en geluid. Voor een afspraak op locatie kun je terecht in 30 plaatsen: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Gorinchem, Heerlen, Hoorn, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlissingen, Weert, Woerden, Zoetermeer en Zwolle.

9.13 Hoe kan ik een afspraak maken?

Een afspraak maken kan via de digitale spreekkamer. Je kunt hier t/m 31 december 2018 een afspraak maken op één van de 30 locaties of een online consult plannen. De afspraak moet uiterljk 31 januari 2019 plaatsvinden.

9.14 Hoe kan ik een afspraak wijzigen?

Heb je een afspraak met de Werk & Gezondheid Arts gemaakt, maar wil je deze verplaatsen of afzeggen? Neem dan contact op met de FNV/Menzis Klantenservice, telefoonnummer 088 - 222 44 44. Zij kunnen de afspraak voor je annuleren. De FNV/Menzis Klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30-19.00 uur (lokaal tarief, plus de eventuele kosten voor het gebruik van je mobeiele telefoon).

9.15 Hoe meld ik me aan voor een consult?

Via de website kan je een afspraak maken op locatie of via een online consult.

10. Gratis Health Check
10.1 Wie komt er in aanmerking voor de Health Check die in opdracht van het Zorgcollectief FNV/Menzis is ontwikkeld?

De Health Check is er voor alle FNV-leden die via het Zorgcollectief FNV/Menzis zijn verzekerd en voor alle meeverzekerde gezinsleden vanaf 16 jaar.

10.2 Wat wordt er onderzocht bij de Health Check?

De Health Check bestaat uit een gesprek over je medische geschiedenis, biometrie (lengte, gewicht, BMI en bloeddruk), urineonderzoek en een klein bloedonderzoek. Afhankelijk van je leeftijd wordt ook je longfunctie onderzocht (spirometrie) en/of een hartfilmpje gemaakt (rust-ECG). Ook deze uitgebreide onderzoeken zijn voor jou helemaal gratis. Meer informatie lees je op fnvmenzis.nl/healthcheck.

10.3 Hoe kan ik een Health Check aanvragen?

Voor de Health Check kun je t/m 31 december 2018 online een afspraak maken met Meditel, een onafhankelijk kennis- en keuringscentrum dat gespecialiseerd is in zowel preventief als gericht medisch onderzoek. Meditel heeft centra in het hele land, zodat er altijd wel een vestiging in de buurt is. De afpraak moet voor 31 januari 2019 plaats hebben gevonden om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

11. Korting bij sportscholen
11.1 Bij welke sportscholen krijg ik korting?

Als lid van het Zorgcollectief FNV/Menzis krijg je 10% korting op je abonnement bij deelnemende sportscholen die zijn aangesloten bij de branchevereniging NLActief.
.

11.2 Waar kan ik mij aanmelden als ik 10% korting wil?

Je kunt een afspraak maken voor een intakegesprek/leefstijladvies bij een deelnemende NLActief sport- en bewegingscentrum. Dit is een gesprek met een gekwalificeerde en geschoolde fitnessprofessional. Het intakegesprek valt onder de vergoeding leefstijladvies in alle aanvullende FNV-pakketten. Heb je geen aanvullende verzekering, dan betaal je de kosten voor de intake (€ 45) zelf.

Let op: de afspraak moet vóór 31 december 2018 gemaakt zijn om voor vergoeding van leefstijladvies in aanmerking te komen. Vanwege de beeïndiging van het Zorgcollectief FNV/Menzis is het niet meer mogelijk in 2019 een nieuw sportschoolabonnement af te sluiten met 10% korting. Maak je al gebruik van de 10% korting? Dan vervalt deze automatisch na afloop van je abonnementsjaar.

11.3 Zit er een deelnemende sportschool bij mij in de buurt?

Een compleet overzicht van alle deelnemende sportscholen vind je op de website van NLActief

12. Gehoorbescherming op maat voor jongeren
12.1 Wie komt in aanmerking voor 50% korting op gehoorbescherming op maat bij Specsavers?

Jongeren van 18 tot en met 29 jaar die in 2018 aanvullend verzekerd zijn bij Zorgcollectief FNV/Menzis komen in aanmerking voor 50% korting op gehoorbescherming op maat.

12.2 Welk bedrag moeten jongeren zelf betalen?

De gehoorbeschermers kosten € 130 per set. Jongeren van 18 tot en met 29 jaar die aanvullend verzekerd zijn bij het Zorgcollectief FNV/Menzis krijgen 50% korting en betalen dus slechts € 65,-.

12.3 Hoe kan ik bij Specsavers een afspraak inplannen voor aanmeten van gehoorbescherming?

Je kunt deze afspraak maken via het gratis telefoonnummer 0800 - 9003 (op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur) of maak een afspraak in een van de Specsavers winkels. De afspraak moet voor 31 december 2018 gemaakt zijn en uiterlijk 31 januari 2019 plaatsvinden.

Geef bij het maken van een afspraak aan dat het om gehoorbescherming op maat gaat en dat je aanvullend verzekerd bent bij het Zorgcollectief FNV/Menzis. Tijdens de eerste afspraak van 20 minuten zal er een afdruk van je oor worden gemaakt. Twee weken later kun je de gehoorbeschermers afhalen in de winkel.

13. FNV SeniorZorg
13.1 Wat is FNV Seniorzorg?

FNV Seniorzorg is een exclusieve Zorgservice met unieke voordelen voor ouderen, ontwikkeld door FNV en Menzis. Deze Zorgservice komt per 1 januari 2019 te vervallen.

13.2 Welke voordelen gelden voor FNV Seniorzorg?
 • De Menzis Zorgadviseur beantwoordt kosteloos al je vragen over hulpmiddelen, (thuis)zorg en speciaal vervoer. De Menzis Zorgadviseur is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 222 42 42, van maandag t/m vrijdag 8.30-19.00 uur.
 • De FNV/Menzis Klantenservice (tel. 088 - 222 44 44) helpt je bij declaraties.
 • Je krijgt exclusieve korting op de aanschaf van loophulpmiddelen als een rollator en allerlei handige hulpmiddelen.
 • Je kunt voordelig en eenvoudig hulpmiddelen huren.
13.3 Waar kan ik terecht voor het lenen, huren of kopen van zorg- en comforthulpmiddelen?

Hiervoor kun je terecht bij de Medipoint winkels. Op de website van Medipoint zijn alle producten en voordelen te vinden. Ook vind je daar de dichtstbijzijnde winkel.

14. Mijn Menzis
14.1 Wat kan ik allemaal met Mijn Menzis?

Met Mijn Menzis kun je eenvoudig, veilig en snel online je eigen verzekeringsgegevens bekijken en wijzigen. Ook kun je een overzicht van je zorgkosten raadplegen. Dit kun je allemaal met Mijn Menzis:

 • Online declareren
 • Je zorgkosten en eigen risico raadplegen
 • Een overzicht van je declaraties bekijken
 • Facturen van betalingen bekijken 
 • Persoonlijke en betaalgegevens wijzigen
 • Basis- en aanvullende (tand)verzekeringen wijzigen
 • Gezinsleden toevoegen aan je polis of juist op een eigen polis inschrijven
 • Toestemming geven voor automatisch incasso
 • Punten sparen in het online spaarprogramm SamenGezond
 • FNV-lidmaatschapsnummer en e-mailadres doorgeven
 • Gespreid betalen verplicht eigen risico aanvragen
14.2 Waarom moet ik inloggen met DigiD?

Door het gebruik van DigiD voldoet Menzis aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

14.3 Ik heb geen DigiD. Kan ik nu wel inloggen in Mijn Menzis?

Nee, je kunt alleen inloggen met je DigiD. Je kunt een DigiD aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.

15. Zorgadviseur
15.1 Met welke vragen kan ik terecht bij de zorgadviseur van Menzis?

Onze zorgadviseur helpt je graag met advies, informatie of met eventuele persoonlijke begeleiding naar de juiste zorg. Onze adviezen zijn vrijblijvend, je mag zelf weten wat je ermee doet.

15.2 Hoe werkt de zorgadviseur?

Je neemt contact met ons op en je vertelt welke informatie je zoekt. Wij noteren dan jouw gegevens en beantwoorden jouw vraag. Misschien moeten we contact opnemen met ziekenhuizen, instellingen of patiëntenverenigingen om de juiste informatie te vinden. In dat geval bellen we jou binnen twee werkdagen terug.

Ben je op zoek naar een geschikt ziekenhuis voor een behandeling of een second opinion? Ook dan bellen we jou terug. Natuurlijk kies je uiteindelijk zelf het ziekenhuis.

15.3 Wanneer kan ik de zorgadviseur bereiken?

Je kunt de zorgadviseur bereiken op werkdagen van 08.30 tot 19.00 uur, via 088 - 222 42 42 (lokaal tarief). Deze dienst is voor gratis voor alle FNV/Menzis-verzekerden.

15.4 Kan ik zorgadvies alleen telefonisch aanvragen?

Nee,  je kunt ook zorgadvies vragen via een online formulier. Je wordt dan binnen 2 werkdagen door ons teruggebeld.

15.5 Ik wil informatie over de vergoeding van een behandeling. Kan ik daarvoor de zorgadviseur bellen?

Nee, heb je een vraag over de vergoeding van een bepaalde behandeling, dan kun je terecht bij de FNV/Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 - 222 44 44, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30-19.00 uur.

16. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
16.1 Wat krijg ik vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga?

Wanneer je naar een zorgaanbieder gaat die geen overeenkomst met Menzis heeft, dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. Via deze link vind je de hoogte van deze vergoedingen. De manier waarop de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg berekend wordt, vind je hier

 

17. Zorgverzekering opzeggen
17.1 Wanneer kan ik mijn zorgverzekering opzeggen?

Meestal kun je de verzekering alleen per 1 januari opzeggen. De opzegging moet dan wel vóór 1 januari bij Menzis binnen zijn en je mag geen premieachterstand hebben. Je kunt dit doorgeven via Mijn Menzis, of door contact op te nemen met de FNV/Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 - 222 44 44 (maandag t/m vrijdag 8.30-19.00 uur).

Je bent verplicht om vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze gaat vervolgens met terugwerkende kracht in per 1 januari.

17.2 In welke situaties kan ik mijn verzekering tussentijds opzeggen?

Dit kan in de volgende situaties:

 • Je staat als medeverzekerde bij iemand op de polis, maar je wilt een eigen zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar;
 • Als je i.v.m. verandering van werkgever bij ons geen recht meer hebt op een werkgeverscollectiviteit, maar je wel een collectieve verzekering via je nieuwe werkgever bij een andere zorgverzekeraar kunt aanvragen.
 • Als Menzis de polisvoorwaarden tussentijds wijzigt ten nadele van de verzekerde. De wijziging komt niet voort uit of krachtens de artikelen 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet. 
17.3 Wanneer moet ik mijn zorgverzekering opzeggen?

Je moet je zorgverzekering opzeggen als je er volgens de Zorgverzekeringswet geen recht meer op hebt. Bijvoorbeeld:

 • Je woont in Nederland en je gaat voor een buitenlandse werkgever werken in het buitenland;
 • Je emigreert naar het buitenland;
 • Je woont in het buitenland en je stopt met werken in Nederland.
18. Nota’s declareren
18.1 Hoe declareer ik mijn nota's?

Je kunt de nota's online declareren via Mijn Menzis. Je kunt ook de declaratie-app gebruiken (voor iPhone en Android). Wil je de originele nota's schriftelijk bij ons indienen, schrijf dan het verzekerdennummer rechtsboven op de originele nota. Na ontvangst betaalt Menzis het bedrag waar je recht op hebt. Meestal is dat al binnen twee weken. Zorg ervoor dat je voor jezelf een kopie van de rekening hebt.

18.2 Hoe declareer ik buitenlandse zorgkosten?

Zorgkosten die je hebt gemaakt in het buitenland kun je niet online declareren. Dien de originele nota schriftelijk bij ons in, samen met het speciale 'Declaratieformulier ziektekosten buitenland'. Download hier het Declaratieformulier ziektekosten buitenland FNV/Menzis.

18.3 Binnen welke termijn moet ik nota's declareren?

Nota’s kun je tot drie jaar na de factuurdatum declareren.

19. De zorgpas
19.1 Hoe vraag ik een nieuwe zorgpas aan?

Je kunt heel gemakkelijk een nieuwe zorgpas aanvragen via Mijn Menzis. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de FNV/Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 - 222 44 44, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30-19.00 uur.

19.2 Tot wanneer is mijn Menzis zorgpas geldig?

Jouw Menzis zorgpas is geldig zolang de gegevens op je zorgpas kloppen en je verzekerd bent bij Menzis. Je krijgt dus niet elk jaar een nieuwe zorgpas.

19.3 Ik ben verhuisd. Waarom krijg ik geen nieuwe zorgpas?

Je krijgt alleen een nieuwe zorgpas als de gegevens op je zorgpas wijzigen. Jouw adres wordt niet op de zorgpas vermeld.

19.4 Kan ik mijn zorgpas ook in het buitenland gebruiken?

In het buitenland is de zorgpas niet voldoende. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland (ook op vakantie) is het verstandig om een Europese zorgkaart (EHIC) of een 111-formulier mee te nemen. Neem altijd contact op met de Menzis Alarmcentrale als je snel medische hulp in het buitenland nodig hebt. Het telefoonnummer (+31 317 - 455 555) staat op de achterkant van je zorgpas.

20. Zorgkosten tijdens vakantie in het buitenland
20.1 Hoe wordt spoedeisende zorg in het buitenland vergoed?

Heb je spoedeisende zorg of geneesmiddelen nodig in het buitenland, dan vergoedt de Basisverzekering het Nederlands tarief (voor behandelingen met een vast NZA-tarief) of een gemiddeld door Menzis in Nederland gecontracteerd tarief (voorbehandelingen met een vrij tarief).

Meer over het NZA-tarief 

Aanvullend verzekerd voor spoedzorg

Ben je aanvullend verzekerd met FNV Zorg 1, 2, 3 of 4 dan krijg je 100 procent van de zorgkosten vergoed (in aanvulling op de vergoeding vanuit de Basisverzekering). De alles-in-één pakketten FNV BudgetZorg  FNV PrimaZorg, Menzis Aanvullend en Menzis Extra Aanvullend vergoeden spoedeisende zorg of geneesmiddelen in het buitenland eveneens 100 procent (in aanvulling op de vergoeding vanuit de Basisverzekering).

Bekijk het vergoedingenoverzicht

20.2 Worden vaccinaties vergoed?

In bepaalde landen komen (tropische) infectieziekten voor waartegen je je kunt laten inenten of waartegen je geneesmiddelen kunt innemen (malaria). Dit noemen we preventieve zorg. De preventieve zorg wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering. Heb je een aanvullende verzekering, dan kom je wel in aanmerking voor vergoeding.

Vanuit de aanvullende verzekeringen FNV Zorg 1 en 2 wordt preventieve zorg tot € 100 vergoed. FNV Zorg 3 en 4 vergoeden preventieve zorg tot € 150. De alles-in-één pakketten FNV BudgetZorg en FNV PrimaZorg vergoeden vaccinaties tot € 100.

Vaccinaties worden door je aanvullende verzekering alleen vergoed als je hiervoor naar een arts of zorgaanbieder gaat die is geregistreerd bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (zoals de GGD, de Travel Clinic, de Travel Health Clinic en Meditel). Ga je naar een arts of zorgaanbieder die niet geregistreerd is bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering, dan krijg je geen vergoeding.

Bekijk het vergoedingenoverzicht

20.3 Wordt vervoer vanuit het buitenland terug naar Nederland vergoed?

Het kan gebeuren dat je in het buitenland ziek wordt of een ongeval krijgt en naar Nederland terug moet keren. Als je in het buitenland ziek wordt of een ongeluk hebt gehad, bel dan altijd binnen 24 uur met de Menzis Alarmcentrale op +31 317 - 455 555. Indien nodig regelen wij voor jou het vervoer naar Nederland. De Menzis Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar.

Vergoeding vervoer vanuit de Basisverzekering

Is er sprake van medische noodzaak, dan worden de volgende zaken vergoed vanuit de Basisverzekering:

 • Vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in het land van verblijf (evacuatie binnenlands);
 • Vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in een ander (omliggend) land (evacuatie naar buitenland);
 • Vervoer naar een ziekenhuis in Nederland als de kosten van een binnenlandse evacuatie gelijk zijn aan of hoger zijn dan het vervoer rechtstreeks terug naar Nederland (repatriëring).

Vergoeding vervoer vanuit de aanvullende verzekering of reisverzekering

In gevallen waarbij de kosten van vervoer vanuit het buitenland niet vanuit de Basisverzekering worden vergoed, kom je wellicht in aanmerking voor vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de beoordeling van je situatie door de Menzis Alarmcentrale. Ook kun je voor bepaalde zaken een beroep doen op je reis- en/of annuleringsverzekering.

Meer over vergoeding van vervoer uit het buitenland terug naar Nederland.

20.4 Hoe moet ik buitenlandse zorgkosten declareren?

Zorgkosten die je hebt gemaakt tijdens je vakantie in het buitenland kun je niet online declareren. Dien de originele nota schriftelijk bij ons in, samen met een declaratieformulier. Je kunt het ‘Declaratieformulier ziektekosten buitenland FNV/Menzis’ hieronder downloaden. Vergeet niet de originele rekeningen bij te sluiten. Maak er eventueel een kopie van voor je eigen administratie. Wil je buitenlandse rekeningen van meerdere mensen declareren, vul dan voor iedereen een eigen formulier in.

Download het ‘Declaratieformulier ziektekosten buitenland FNV/Menzis'.

Stuur het ingevulde formulier naar:

Zorgcollectief FNV/Menzis
t.a.v. afdeling Verzekerdennota's Buitenland
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE

21. Reisverzekering
21.1 Krijg ik als deelnemer aan het Zorgcollectief FNV/Menzis premiekorting op een reisverzekering bij Menzis?

FNV/Menzis-verzekerden ontvangen maar liefst 30% korting op de reis- en annuleringsverzekeringen bij Unigarant. Dus op zowel kortlopende als doorlopende reisverzekeringen. Deze korting komt in 2019 te vervallen. Blijf je in 2019 bij Menzis verzekerd, dan krijg je 20% korting op alle reis- en annuleringsverzekeringen bij Unigarant.

21.2 Welke premie betaal ik voor mijn kinderen?

Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de reisverzekering die je via het Zorgcollectie FNV/Menzis met korting kunt afsluiten bij Unigarant. Je betaalt voor maximaal 3 personen premie. Vanaf de 4e persoon betaal je geen premie meer.

21.3 Hoe meld ik schade?

Schade aan je spullen meld je bij je reisverzekering. Heb je andere schade, zoals een ziekenhuisopname tijdens je vakantie of vertrek- of aankomstvertraging? Dan kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering. Declareren van je schade doe je rechstreeks bij Unigarant. Dit kan via het online formulier op de website van Unigarant.

22. Europese zorgkaart (EHIC)
22.1 Wat is een Europese zorgkaart (EHIC)?

Met de Europese zorgkaart (EHIC) kun je medisch noodzakelijke zorg krijgen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, dus ook als je op vakantie gaat. Als je gebruikmaakt van de Europese Zorgkaart heb je recht op dezelfde medische hulp als waar de inwoners van het land waar je je bevindt recht op hebben. Met een Europese zorgkaart hoef je de kosten hiervan niet zelf voor te schieten. De wettelijke regelingen van de landen verschillen: in sommige landen is de zorg gratis, in andere landen betaal je een deel van de kosten (eigen bijdrage). De buitenlandse zorgaanbieder declareert de kosten bij Menzis. In het geval van een eigen bijdrage is het belangrijk dat je de buitenlandse rekeningen en doktersvoorschriften bewaart en bij Menzis inlevert.

EHIC staat voor 'European Health Insurance Card'.

22.2 Welke medische hulp ontvang ik in het buitenland?

De Europese zorgkaart geeft je recht op dezelfde medische hulp als waar de inwoners van het desbetreffende land recht op hebben.

22.3 In welke landen is de Europese zorgkaart geldig?

De Europese zorgkaart is geldig in Australië, België, Cyprus (Griekse deel), Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

De Europese Zorgkaart kan ook gebruikt worden in Gibraltar, Guadeloupe, Frans Guyana, Reunion, St.Pierre, Miquelon, Ceuta en Melilla. 

Meer over EHIC

In enkele landen waarvoor de Europese zorgkaart niet geldt, geeft een 111-formulier recht op noodzakelijke medische zorg, zoals dat in het betreffende land gebruikelijk is. 

Meer over het 111-formulier

22.4 Hoe lang is de Europese zorgkaart geldig?

De geldigheidsduur van de Europese Zorgkaart, oftewel EHIC, staat op de kaart vermeld. De zorgkaart is geldig zolang je bij Menzis verzekerd blijft. Als je jaarlijks automatisch vernieuwen hebt aangevinkt bij je aanvraag, ontvang je na het verstrijken van de geldigheid automatisch een nieuwe zorgkaart. Zo niet, dan moet je na afloop zelf een nieuwe zorgkaart aanvragen.

22.5 Waarvoor kun je een 111-formulier aanvragen?

Voor enkele landen geldt de Europese zorgkaart niet. In die landen geeft een 111-formulier recht op noodzakelijke medische zorg, zoals dat in het betreffende land gebruikelijk is. Dit geldt voor de volgende landen:

 • Bosnië-Herzegovina;
 • Marokko;
 • Montenegro;
 • Servië;
 • Tunesië;
 • Turkije.
 • Kaapverdische Eilanden

Je hoeft vooraf geen 111-formulieren meer aan te vragen als je naar deze landen gaat. We verstrekken het formulier alleen als je medische noodhulp nodig hebt. Neem in dat geval altijd contact op met de Menzis Alarmcentrale. Wij sturen dan het 111-formulier naar de betreffende buitenlandse zorgaanbieder.

Heb je medische zorg nodig in deze landen? Bel dan altijd met de Menzis Alarmcentrale. Deze is dag en nacht bereikbaar op +31 317 455 555. Dit telefoonnummer vind je ook in de Menzis App.

De alarmcentrale vertelt je welk ziekenhuis of welke kliniek het 111-formulier accepteert. En waar je dus terecht kunt. Als het nodig is stuurt de alarmcentrale het 111-formulier rechtstreeks naar de zorgaanbieder in het buitenland. Deze service is gratis, je hoeft hier niet voor te betalen.

23. Ziekenhuisbehandeling in het buitenland
23.1 Mag ik voor een ziekenhuisbehandeling naar het buitenland?

Je kunt bij Menzis toestemming aanvragen voor ziekenhuisbehandeling in het buitenland.

23.2 Wat vergoedt Menzis als ik een S2-formulier heb ontvangen?

Ben je van plan voor een behandeling naar het buitenland (EU) te gaan? Neem dan vooraf contact op met de FNV/Menzis Klantenservice (tel. 088 - 222 44 44) om de mogelijkheden en vergoedingen te bespreken.

Indien je op basis van het benodigde S2-formulier toestemming heb gekregen, rekent de buitenlandse zorgverlener volledig met ons af volgens de tarieven die in het betreffende land gelden (met inachtneming van eventuele eigen bijdragen en/of eigen risico). Uitgebreide informatie staat ook op fnvmenzis.nl/geplande-zorg-buitenland.

23.3 Welke gegevens moet ik naar Menzis sturen als ik een S2-formulier wil aanvragen?
 • Een verwijzing of gemotiveerde aanvraag voor zorg in het buitenland, geschreven door je behandelend arts in Nederland;
 • Een behandelplan met prijsopgave van de aangevraagde behandeling in het buitenland;
 • Gegevens van je ziekenhuis en behandelend specialist in Nederland;
 • Je verzekerdennummer.
23.4 Waar kan ik mijn aanvraag voor een S2-formulier naar toe sturen?

Je kunt jouw aanvraag voor een S2-formulier sturen naar: Menzis t.a.v. Aanvragen Buitenland, Postbus 75000, 7500KC Enschede.

23.5 Wanneer ontvang ik reactie van Menzis op mijn S2-aanvraag?

Je krijgt binnen 10 werkdagen bericht.

23.6 Heb ik voor UZ Gent een S2-formulier nodig?

Vanaf 2018 heb je ook voor een behandeling in UZ Gent een S2-formulier nodig. Aanvragen voor oncologische zorg in dit ziekenhuis worden altijd door Menzis gehonoreerd.

23.7 Bij welke buitenlandse ziekenhuizen heb ik geen S2-formulier nodig?

Bij de onderstaande buitenlandse ziekenhuizen hoef je geen S2-formulier aan te vragen. De zorg wordt dan vergoed volgens je polisvoorwaarden.

 • Augenklinik Ahaus (Duitsland)
 • Augen-Zentrum-Nordwest / Augenpraxis Ahaus (Duitsland)
 • Augenklinik am St.Marien-Krankenhaus / Augen-Zentrum-Nordwest (Duitsland)

Let op: bij bovenstaande ziekenhuizen zijn niet alle behandelingen gecontracteerd. Wil je weten of je behandeling gecontracteerd is, neem dan contact op met de Zorgadviseur via telefoonnummer is 088 - 222 42 42 (lokaal tarief). De Zorgadviseur is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 19.00 uur. In november en december gelden ruimere openingstijden.

24. FNV Zorg 4
24.1 Ik heb een chronische aandoening, kom ik in aanmerking voor vergoeding fysiotherapie?

Ben je ouder dan 18 jaar en heb je een chronische ziekte die voorkomt op de lijst van chronische ziekten die door de minister van VWS is opgesteld? Dan worden de behandelingen voor fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering. Daarbij geldt het verplicht eigen risico en betaal je de eerste € 385 aan zorgkosten zelf. Let op: bij een aantal aandoeningen heb je recht op fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is, vind je op de lijst die de minister van VWS heeft vastgesteld.

Wil je de behandelingen voor de 21e behandeling ook vergoed krijgen? Sluit dan één van de aanvullende FNV-verzekeringen af. Deze hebben allemaal een aanvullende dekking voor de eerste 20 (of een gedeelte daarvan) behandelingen:

 • FNV Zorg 1 (€ 6,25) met 9 behandelingen
 • FNV Zorg 2 (€ 27,40) met 30 behandelingen
 • FNV Zorg 3 (€ 37,75) met 32 behandelingen
 • FNV Zorg 4 (€ 89,55) met 40 behandelingen en de mogelijkheid tot vergoeding na de 40e behandeling *
 • FNV PrimaZorg (€ 19,40) met 12 behandelingen

* Vanaf de 40e behandeling dient de fysiotherapeut toestemming (machtiging) te vragen bij Menzis. Hiervoor dient de behandelend therapeut een behandelplan in bij Menzis dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep fysiotherapie en oefentherapie. Menzis beoordeelt of de zorg medisch noodzakelijk is en gericht is op herstel. Je hebt pas recht op vergoeding vanaf de 40e behandeling als Menzis de aanvraag van jouw behandelaar heeft goedgekeurd. Jij en je therapeut ontvangen hierover schriftelijk bericht. Krijg je geen toestemming en ben je het hier niet mee eens, dan is er exclusief voor FNV/Menzis-verzekerden de mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dit gebeurt bij een andere beoordelaar, waarmee Menzis speciaal hiervoor een contract heeft afgesloten.

Een overzicht van alle pakketten staat op www.fnvmenzis.nl/zorgverzekering

24.2 Welke vergoeding heeft FNV Zorg 4 voor fysiotherapie?

FNV Zorg 4 vergoedt alle behandelingen, waarbij de voorwaarde is dat na de 40e behandeling toestemming van Menzis nodig is. Hiervoor dient de behandelend therapeut een behandelplan in bij Menzis dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep fysiotherapie en oefentherapie. Menzis beoordeelt of de zorg medisch noodzakelijk is en gericht is op herstel. Je hebt pas recht op vergoeding vanaf de 40e behandeling als Menzis de aanvraag van jouw behandelaar heeft goedgekeurd. Jij en je therapeut ontvangen hierover schriftelijk bericht. Een voorbeeld:

 • Stel, je hebt 36 behandelingen gehad en gaat tijdens een wandeling door je enkel. Uit het behandelplan van de fysiotherapeut blijkt dat je 8 behandelingen nodig hebt om hier volledig van te herstellen. Als uit het behandelplan blijkt dat de richtlijnen van de beroepsgroep worden gevolgd, de zorg medisch noodzakelijk is én gericht is op herstel, dan heb je óók recht op de vergoeding van de 41e tot en met de 44e behandeling.

Wordt de aanvraag afgewezen? Dan is er speciaal voor FNV/Menzis-verzekerden de mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dit gebeurt bij een andere beoordelaar, waarmee Menzis speciaal hiervoor een contract heeft afgesloten.

Beoordelingscriteria machtigingsaanvraag

24.3 Hoe vraag ik een machtiging aan voor fysiotherapie?

Hiervoor dient de behandelend therapeut een behandelplan in bij Menzis dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep fysiotherapie en oefentherapie. Menzis beoordeelt of de zorg medisch noodzakelijk is en gericht is op herstel. Je hebt recht op vergoeding vanaf de 40e behandeling als Menzis de aanvraag van de behandelaar heeft goedgekeurd. Jij en jouw behandelend therapeut ontvangen hierover schriftelijk bericht.

24.4 Kost het aanvragen van de machtiging geld?

Nee, dat kost jou en de fysiotherapeut geen geld. De aanvraag verloopt via de fysiotherapeut.

24.5 Hoe wordt een aanvraag voor een machtiging beoordeeld?

Elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld op basis van objectieve criteria. Deze vind je in het document Toelichting beoordelingscriteria machtiging fysiotherapie. Verder kan Menzis het medisch dossier en/of het behandelplan als geheel beoordelen. Ook kunnen zich specifieke omstandigheden voordoen die voor Menzis aanleiding kunnen zijn om de aanvraag toe te wijzen, dan wel af te wijzen.

24.6 Kan ik vooraf een machtiging aanvragen?

Aanvragen kunnen maximaal 15 werkdagen voor het bereiken van de vermoedelijke 40e behandeling ingediend worden (bij één keer per week behandelen na de 36e zitting, bij twee keer per week behandelen na de 34e zitting, enz.). Eerder ingediende aanvragen worden afgewezen, aangezien de medische noodzaak voor verdere behandelingen onderbouwd moet worden op basis van jouw actuele gesteldheid.

24.7 Wie bepaalt of de machtiging wordt afgegeven?

Om een correcte beoordeling te maken heeft Menzis adviserend geneeskundige en paramedische adviseurs in dienst. Deze specialisten (respectievelijk arts en paramedicus) beoordelen de aanvraag en bepalen op basis van het ingevulde formulier of er sprake is van medisch noodzakelijke zorg.

24.8 Hoe lang duurt het voordat de machtiging afgegeven wordt?

Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier krijgt de aanvrager (je behandelaar) per e-mail een bevestiging van ontvangst met de te verwachten doorlooptijd van de aanvraag. We houden een maximale doorlooptijd van 10 werkdagen aan voor het goedkeuren of afwijzen van de aanvraag. Deze doorlooptijd voor beoordeling kan Menzis realiseren indien het aanvraagformulier voorziet in alle benodigde en gevraagde informatie. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvullende en benodigde informatie opgevraagd  bij de behandelaar.

24.9 Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg over de machtiging?

Bij goedkeuring van de aanvraag, maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, ontvang je een brief waarin het aantal zittingen wordt vermeld dat je voor de aangevraagde aandoening vergoed krijgt. Je behandelaar ontvangt een machtiging met daarin het aantal zittingen wordt vermeld dat je voor de aangevraagde aandoening vergoed krijgt. Bij afkeuring van de aanvraag ontvang je een brief, waarin de reden van afwijzing wordt vermeld. Je behandelaar ontvangt een kopie van deze brief.

24.10 Hoe lang is de afgegeven machtiging geldig?

De machtiging is geldig voor het kalenderjaar en zal ieder jaar per aandoening opnieuw moeten worden aangevraagd.

24.11 Als de machtiging niet wordt toegewezen, mag ik dan van pakket veranderen of overstappen?

Nee. Deze zorgverzekering heeft een looptijd van één kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Je kunt tussentijds dus niet overstappen naar een ander pakket of andere zorgverzekeraar op basis van de afwijzing van de machtiging.

24.12 Ik ben het niet eens met het besluit. Wat kan ik doen?

Wanneer je het niet eens bent met het besluit van Menzis, dan is er exclusief voor FNV/Menzis-verzekerden de mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dit gebeurt bij een andere beoordelaar, waarmee Menzis speciaal hiervoor een contract heeft afgesloten.

24.13 Ik ben het niet eens met de second opinion. Kan ik bezwaar maken?

Wanneer je als onze verzekerde het niet eens bent met het besluit van Menzis, kan je per e-mail een bezwaar indienen. De paramedisch adviseur zal jouw inhoudelijke vraag in behandeling nemen en je over het besluit informeren.

25. Klachten
25.1 Hoe kan ik een klacht indienen over mijn zorgverzekering of over een zorgaanbieder?

Je kunt een online klachtenformulier invullen. We bevestigen de ontvangst van jouw klacht met een e-mail.

25.2 Hoe lang duurt de afhandeling van mijn klacht?

We doen ons uiterste best jouw klacht binnen drie weken af te handelen. We doen dit bij voorkeur telefonisch. Mocht dit niet lukken, dan zullen we jou daarover zo spoedig mogelijk informeren.

25.3 Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met het antwoord van Menzis?

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door Menzis, kun je je klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist.

Kun je jouw vraag niet vinden?

Stel je vraag

Bel Ons

FNV/Menzis Klantenservice
Voor alle vragen over je zorgverzekering
088 - 222 44 44
maandag t/m vrijdag 8.30 - 19.00 uur

Je belt met de FNV/Menzis Klantenservice tegen lokaal tarief, plus de eventuele kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

Menzis Zorgadviseur
Voor vragen of advies over wachttijdbemiddeling, andere huisarts of tandarts en meer.
088 - 222 42 42
maandag t/m vrijdag 8.30 - 19.00 uur

Menzis Alarmcentrale
Voor hulp tijdens je reis in het buitenland
+31 317 - 455 555

Mantelzorgdesk 'Zorg voor elkaar'
De FNV Zorgservice met ruimere dienstverlening voor FNV-leden
088 - 222 42 42
maandag t/m vrijdag 8.30 - 19.00 uur

Servicelijn Kraamzorg
Voor vragen over kraamzorg
0900 - 202 50 03

Post voor FNV/Menzis

Postadres
Menzis, FNV/Menzis Klantenservice
Postbus 75000
7500 KC Enschede
Als FNV/Menzis-verzekerde word je met voorrang behandeld.

E-mail: fnv@menzis.nl

 

Declaraties stuur je naar:
FNV/Menzis Klantenservice
t.a.v. FNV nota's
Postbus 75000
7500 KC Enschede