Verwacht je meer fysiotherapie dan 40 behandelingen nodig te hebben, dan kun je kiezen voor FNV Zorg 4. FNV Zorg 4 vergoedt alle behandelingen, waarbij de voorwaarde is dat na de 40e behandeling toestemming van Menzis nodig is. Hiervoor dient de behandelend therapeut een behandelplan in bij Menzis dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep fysiotherapie en oefentherapie. Menzis beoordeelt of de zorg medisch noodzakelijk is en gericht is op herstel. Je hebt pas recht op vergoeding vanaf de 40e behandeling als Menzis de aanvraag van jouw behandelaar heeft goedgekeurd. Jij en je therapeut ontvangen hierover schriftelijk bericht. Bij goedkeuring wordt ook aangegeven hoeveel behandelingen worden vergoed, per aangevraagde indicatie.

Een voorbeeld

Stel, je hebt 36 behandelingen gehad en gaat tijdens een wandeling door je enkel. Uit het behandelplan van de fysiotherapeut blijkt dat je 8 behandelingen nodig hebt om hier volledig van te herstellen. Als uit het behandelplan blijkt dat de richtlijnen van de beroepsgroep worden gevolgd, de zorg medisch noodzakelijk is én gericht is op herstel, dan heb je óók recht op de vergoeding van de 41e tot en met de 44e behandeling.

Second opinion

Wordt de aanvraag afgewezen? Dan is er speciaal voor verzekerden van het Zorgcollectief FNV/Menzis de mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dit gebeurt bij een andere beoordelaar, waarmee Menzis exclusief voor het Zorgcollectief FNV/Menzis een contract heeft afgesloten.

Handige links

Beoordelingscriteria machtigingsaanvraag

Veelgestelde vragen over fysiotherapie in FNV Zorg 4