Soms gebeurt het dat bepaalde vormen van zorg niet voor vergoeding in aanmerking komen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Als je vindt dat je bepaalde zorg toch vergoed zou moeten krijgen, kun je een beroep doen op de coulanceregeling van het FNV Coulancefonds. Bel hiervoor de FNV/Menzis Klantenservice op 088 - 222 44 44 en leg je situatie uit. Je krijgt dan zo snel mogelijk uitsluitsel. Aan het FNV Coulancefonds kunnen geen rechten worden ontleend.