Bericht voor PGB-houders die hun informele zorgverlener uitbetalen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB. Met ingang van 1 mei 2016 voert de SVB aanvullende controles uit op je declaraties en zorgovereenkomst met je zorgverlener.

Wat betekent dit voor jou?

Als je een nieuwe zorgovereenkomst indient bij de SVB, controleert de SVB op de afgesproken voorwaarden met verzekeraars. Daarnaast controleert de SVB de bestaande overeenkomst met je zorgverlener. Als deze niet aan de voorwaarden voldoet of er informatie ontbreekt, dan zal de SVB je vragen de overeenkomst aan te passen of aanvullende informatie aan te leveren. Het is belangrijk dat je dit vlot doet, zodat er geen vertraging ontstaat in de betalingen aan je zorgverleners.

Wat gaat de SVB controleren?

Je kunt de voorwaarden PGB teruglezen in het reglement PGB Verpleging en Verzorging. De SVB gaat controleren op:

  • de maximale uurtarieven
  • integrale tarieven (naast het bruto uurloon geen extra kosten zoals reiskosten of vakantiegeld)
  • uurloon inclusief eventuele werkgeverslasten moeten binnen het maximale uurtarief blijven
  • AGB-code bij declareren van formeel tarief
  • geen maandloon bij nieuwe overeenkomsten/wijzigingen
  • juiste overeenkomst, enz.

Vragen over afgewezen PGB-declaraties?

Heb je vragen over een afgewezen PGB-declaratie? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.