Tot 1 januari 2019 heb je recht op vergoedingen vanuit het FNV/Menzis pakket. Afhankelijk van de keuze van je zorgverzekering in 2019 kan er wat veranderen in deze vergoedingen.

Vanaf 1 januari 2019 gaat je nieuwe zorgverzekering in. Heb je een aanvullende (tand)verzekering, dan kan je in het nieuwe verzekeringsjaar (weer opnieuw) van de vergoedingen uit dit pakket gebruik maken. Blijf je bij Menzis verzekerd, dan wordt de verzekeringsduur niet onderbroken. Je kunt in 2019 op dezelfde manier je zorgkosten declareren als je gewend bent bij FNV/Menzis. Als je in 2018 gestart bent met een behandeltraject, kan deze doorlopen in 2019. Echter kan het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt in 2019 afwijken van wat je in 2018 gewend bent. Wat de verschillen in  vergoedingen zijn tussen de aanvullende verzekeringen van FNV/Menzis en Menzis lees je hier.

Wachttijd

Heb je in 2019 een kroon of brug nodig en blijf je bij Menzis verzekerd, dan gaat de wachttijd niet opnieuw in. Als je in 2018 het hele jaar verzekerd bent geweest via TandZorg 3 of TandZorg 4 en je stapt over naar TV 750 dan geldt er geen wachttijd. Je krijgt in dat geval een kroon of brug gewoon vergoed.

Meerjaren vergoedingen

Voor bepaalde vergoedingen gaat de termijn niet opnieuw in als je verzekerd blijft bij Menzis. Een voorbeeld is de brilvergoeding. De vergoeding voor een bril geldt voor 2 kalenderjaren. Heb je deze vergoeding in 2018 al gebruikt, dan betekent dit dat je tot en met het jaar 2019 geen recht meer hebt op een vergoeding. Vanaf 2020 krijg je opnieuw recht op een vergoeding. Uitzondering is als je in 2019 kiest voor een Menzis-pakket met een hogere vergoeding dan het FNV-pakket. Dan heb je in 2019 recht op het verschil in vergoeding.

Declareren

De zorgkosten die je maakt worden tot en met 31 december 2018 vanuit het FNV/Menzis pakket vergoed. Deze kosten kan je nog tot drie jaar na factuurdatum declareren bij Menzis. Dit geldt ook voor zorgkosten die gemaakt zijn in het buitenland. Hiervoor gebruik je het declaratieformulier zorgkosten buitenland. Kosten die je maakt in 2019 worden vergoed volgens de nieuwe voorwaarden van de verzekering waar je dan gebruik van maakt.