Vanaf 1 januari 2019 maak je gebruik van de vergoedingen uit je nieuwe (aanvullende) zorgverzekeringspakket. Wat betekent dit voor de vergoedingen en behandelingen die in 2018 zijn gestart?

In 2019 heb je de keuze om verzekerd te blijven bij Menzis, of om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Blijf je bij Menzis verzekerd, dan wordt de verzekeringsduur niet onderbroken. Je kunt in het nieuwe verzekeringsjaar op dezelfde manier je zorgkosten declareren als je gewend bent. Als je in 2018 gestart bent met een behandeltraject, kan deze doorlopen in 2019. Echter kan het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt in 2019 afwijken van wat je in 2018 gewend was. 

Wachttijd

Stap je in 2019 over naar een andere verzekeraar dan Menzis, dan is het goed om te checken of deze verzekaar een wachttijd hanteert voor kronen en bruggen. Heb je in 2019 een kroon of brug nodig en ben je in 2018 het hele jaar verzekerd geweest via TandZorg 3 of TandZorg 4 en je stapt over naar Menzis TV 750, dan geldt er geen wachttijd. Je krijgt in dat geval een kroon of brug gewoon vergoed.

Meerjaren vergoedingen

Voor de meeste vergoedingen geldt dat ze opnieuw ingaan in het nieuwe verzekeringsjaar. Blijf je verzekerd bij Menzis, dan gaat voor bepaalde vergoedingen de termijn niet opnieuw in. Een voorbeeld is de brilvergoeding. De vergoeding voor een bril geldt voor 2 kalenderjaren. Heb je deze vergoeding in 2018 al gebruikt, dan betekent dit dat je tot en met het jaar 2019 geen recht meer hebt op een vergoeding. Vanaf 2020 heb je opnieuw recht op een vergoeding. Uitzondering is als je in 2019 kiest voor een Menzis-pakket met een hogere vergoeding dan het FNV-pakket. Dan heb je in 2019 recht op het verschil in vergoeding.

Declareren

De zorgkosten die je maakt worden tot en met 31 december 2018 vanuit het FNV/Menzis pakket vergoed. Deze kosten kan je nog tot drie jaar na factuurdatum declareren bij Menzis. Dit geldt ook voor zorgkosten die gemaakt zijn in het buitenland. Hiervoor gebruik je het declaratieformulier zorgkosten buitenland. Kosten die je maakt in 2019 worden vergoed volgens de nieuwe voorwaarden van de verzekering waar je dan gebruik van maakt.