De FNV en Menzis zetten zich in om werkende mantelzorgers in Nederland te ondersteunen.

Door de vergrijzing neemt de behoefte aan mantelzorgers toe. Tegelijkertijd wordt gevraagd om meer en langer te blijven werken. Dat is een zware combinatie.

Ondersteuning voor mantelzorgers

De FNV en Menzis ondersteunen mantelzorgers bij hun werk. 1 op de 8 heeft namelijk een betaalde baan. In veel cao’s worden afspraken gemaakt over de combinatie van werk en mantelzorg. Uit vakbondsonderzoek blijkt dat 55% van de leden de mogelijkheid heeft om afspraken te maken over flexibele werktijden om zo werk en zorg beter op elkaar af te stemmen. Nog 28% van de leden geeft aan dat deze afspraken niet mogelijk zijn. Hier is dus nog iets te verbeteren!

Ben je via de FNV verzekerd in het FNV/Menzis Zorgcollectief, dan word je als mantelzorger op vele manieren ondersteund. FNV/Menzis biedt namelijk van alle zorgverzekeraars de meest uitgebreide vergoedingen voor de mantelzorger, waaronder:

  • Ruime vergoedingen voor een mantelzorgersarrangement. Mantelzorgers kunnen er dan een paar dagen tussenuit om te ontspannen. Zij kunnen ervaringen uitwisselen met andere mantelzrogers en vragen stellen aan deskundige begeleiders.
  • Een mantelzorgcursus. Hier leer je om beter te zorgen voor de ander én voor jezelf.
  • Ondersteuning van de Mantelzorgdesk. Deskundigen bieden zorgbemiddeling en casemanagement. Zij nemen regeltaken over en helpen bij het zoeken naar de juiste zorg.
  • FNV-leden die verzekerd zijn in de FNV/Menzis zorgcollectiviteit kunnen bovendien gebruikmaken van de zorgservice ‘Zorg voor elkaar’.

Meer informatie

Lees meer over onze Mantelzorgservice 'Zorg voor elkaar'