Of je nu twee keer per maand of twee keer per jaar fysiotherapie nodig hebt, het Zorgcollectief FNV/Menzis heeft de verzekering die bij je past.

Fysiotherapie vergoed vanuit de Basisverzekering

In bepaalde gevallen of omstandigheden wordt fysiotherapie vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit is afhankelijk van je leeftijd en aandoening.

Fysiotherapie en oefentherapie Vergoed vanuit de Basisverzekering
Tot 18 jaar met chronisch indicatie Ja 
Tot 18 jaar zonder chronische indicatie 9 behandelingen (te verlengen met
9 behandelingen bij ontoerikend resultaat)
Vanaf 18 jaar zonder chronische indicatie Nee.
Vanaf 18 jaar met chronische indicatie 21e en volgende behandelingen

Toelichting op de tabel:

 • Ben je ouder dan 18 jaar? Dan heb je recht op vergoeding van fysiotherapie vanaf de 21e behandeling als het gaat om een aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen. Zonder een aanvullende verzekering betaal je de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen per aandoening zelf. Bij een aantal aandoeningen heb je recht op fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is, vind je op de lijst die de minister van VWS heeft vastgesteld. Kom je er niet uit, dan kun je bellen met de FNV/Menzis Klantenservice op 088 - 222 44 44.
   
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je recht op volledige vergoeding van fysiotherapie als het gaat om een aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen. Bij een aantal aandoeningen heb je recht op fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is, vind je op de lijst die de minister van VWS heeft vastgesteld. Kom je er niet uit, dan kun je bellen met de FNV/Menzis Klantenservice op 088 - 222 44 44.  

Als je een aandoening hebt die niet op de door de minister van VWS vastgestelde lijst van chronische aandoeningen staat, heb je recht op vergoeding van kosten van ten hoogste 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn, heb je recht op vergoeding van kosten van nog eens ten hoogste 9 behandelingen per kalenderjaar. Na de 18e behandelingen betaal je de rest zelf.

Als je geen recht hebt op vergoeding van fysiotherapie vanuit de Basisverzekering of meer behandelingen wilt, biedt een aanvullende verzekering uitkomst.

Aanvullende verzekeringen

Welke aanvullende verzekering het beste bij jouw situatie past, kun je vaststellen aan de hand van het aantal fysiotherapiebehandelingen dat je verwacht nodig te hebben.

FNV Zorg 1, 2, 3 en FNV PrimaZorg
Als je maar een paar behandelingen per jaar nodig denkt te hebben, kun je kiezen voor FNV Zorg 1 of FNV PrimaZorg. FNV Zorg 1 vergoedt 9 behandelingen, FNV PrimaZorg dekt 12 behandelingen. Verwacht je meer behandelingen nodig te hebben, dan kun je kiezen voor FNV Zorg 2 (30 behandelingen) of FNV Zorg 3 (40 behandelingen).

FNV Zorg 4
Verwacht je meer fysiotherapie dan 40 behandelingen nodig te hebben, dan kun je kiezen voor FNV Zorg 4. FNV Zorg 4 vergoedt alle behandelingen, waarbij de voorwaarde is dat na de 40e behandeling toestemming van Menzis nodig is. Hiervoor dient de behandelend therapeut een behandelplan in bij Menzis dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep fysiotherapie en oefentherapie. Menzis beoordeelt of de zorg medisch noodzakelijk is en gericht is op herstel. Je hebt pas recht op vergoeding vanaf de 40e behandeling als Menzis de aanvraag van jouw behandelaar heeft goedgekeurd. Jij en je therapeut ontvangen hierover schriftelijk bericht. Een voorbeeld:

 • Stel, je hebt 36 behandelingen gehad en gaat tijdens een wandeling door je enkel. Uit het behandelplan van de fysiotherapeut blijkt dat je 8 behandelingen nodig hebt om hier volledig van te herstellen. Als uit het behandelplan blijkt dat de richtlijnen van de beroepsgroep worden gevolgd, de zorg medisch noodzakelijk is én gericht is op herstel, dan heb je óók recht op de vergoeding van de 41e tot en met de 44e behandeling.

Wordt de aanvraag afgewezen? Dan is er speciaal voor FNV/Menzis-verzekerden de mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dit gebeurt bij een andere beoordelaar, waarmee Menzis speciaal hiervoor een contract heeft afgesloten. . 

Beoordelingscriteria machtigingsaanvraag

Veelgestelde vragen over fysiotherapie in FNV Zorg 4  

Chronische indicatie
Ben je 18 of ouder en heb je een chronische indicatie die in 2016 op de lijst van chronische aandoeningen staat? Dan wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de Basisverzekering. Bij vergoeding vanuit de Basisverzekering wordt het eigen risico in rekening gebracht. Het wettelijk eigen risico is ook in 2017 € 385. Als je ook hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, wordt jouw eigen risico met dit vrijwillig eigen risico verhoogd.

Voor behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed, is geen eigen risico van toepassing. Wil je behandelingen 1 tot en met 20 ook (gedeeltelijk) vergoed krijgen, sluit dan een van de aanvullende FNV-verzekeringen af.

FNV Zorg 1
€ 6,95

FNV Zorg 2
€ 30,45

FNV Zorg 3
€ 41,95

FNV Zorg 4
€ 99,50
10% FNV-korting 10% FNV-korting 10% FNV-korting 10% FNV-korting
€ 6,25 € 27,40 € 37,75  € 89,55
9 behandelingen 30 behandelignen 40 behandelingen Alle behandelingen
(na de 40e is toestemming
van Menzis nodig)

Alles-in-één-pakketten

Menzis Aanvullend
(uitsluitend bij Basis Voordelig)
€ 12,95

FNV PrimaZorg
€ 37,75
Menzis Extra Aanvullend
(uitsluitend bij Basis Voordelig)
€ 21,50
Geen collectiviteitskorting 10% FNV-korting Geen collectiviteitskorting
€ 12,95 € 19,40 € 21,50
9 behandelingen 12 behandelingen 9 behandelingen

Rekenvoorbeeld aanvullend verzekerd met FNV Zorg 1
Je hebt een chronische indicatie die op de lijst van het ministerie van VWS staat en het behandelplan bestaat uit 40 behandelingen fysiotherapie. We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat het de eerste serie fysiotherapiebehandelingen is die dit jaar vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. De vergoeding is al volgt opgebouwd:

 • Behandelingen 1 t/m 20: hiervan worden 9 vergoed vanuit FNV Zorg 1. De overige behandelingen betaal je zelf.
 • Behandelingen 21 t/m 40 worden vergoed vanuit de Basisverzekering  Het verplicht eigen risico van € 385 wordt eerst bij jou in rekening gebracht. Als je hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, betaal je dat ook. Daarna worden de resterende behandelingen volledig vergoed.

Rekenvoorbeeld aanvullend verzekerd met FNV Zorg 2 of 3
Je hebt een chronische indicatie die op de lijst van het ministerie van VWS staat en het behandelplan bestaat uit 40 behandelingen fysiotherapie. We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat het de eerste serie fysiotherapiebehandelingen is die dit jaar vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. De vergoeding is als volgt opgebouwd:

 • Behandelingen 1 t/m 20 worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering
 • Vanaf de 21e behandeling wordt  vergoed vanuit de Basisverzekering. In dit voorbeeld dus behandeling 1 t/m 40. Hierbij betaal je wel eerst het verplichte eigen risico van € 385. Als je hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, betaal je dat ook.

Rekenvoorbeeld FNV PrimaZorg
Je hebt een chronische indicatie die op de lijst van het ministerie van VWS staat en het behandelplan bestaat uit 40 behandelingen fysiotherapie. We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat het de eerste serie fysiotherapiebehandelingen is die dit jaar vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. De vergoeding is al volgt opgebouwd:

 • Behandelingen 1 t/m 20: hiervan worden 12 vergoed vanuit FNV PrimaZorg. De overige behandelingen betaal je zelf.
 • Behandelingen 21 t/m 40 worden vergoed vanuit de Basisverzekering  Het verplicht eigen risico van € 385 wordt eerst bij jou in rekening gebracht. Als je hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, betaal je dat ook. Daarna worden de resterende behandelingen volledig vergoed.