Je hebt toestemming gegeven aan Menzis Zorgverzekeraar N.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven voor Eigen Risico, Eigen Bijdrage en/of Premies en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Menzis Zorgverzekeraar N.V.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Je moet hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met jouw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.